Forslag på kandidater til styret i karate-seksjonen

Publisert 04.12.2017
Redigert 07.12.2017

Forbundstinget skal holdes 26.-27. mai 2018. Valgkomiteen ønsker forslag på gode kandidater som har engasjement og lyst til å påvirke og tilrettelegge den idrettslige utviklingen innen karate.

Dagens styre ser slik ut og alle står på valg for neste 2-årige tingperiode:

  • Styreleder Kjell Jacobsen Nordnes Karate klubb
  • Nestleder Jannikke berger Bergen Karate og Kampsport klubb
  • Styremedlem Siri-Anne Dos Santos Oslo Budo Kwai Karate klubb
  • Styremedlem Kate-Gry Bache Larsen Bærum Kampsport klubb
  • Styremedlem Brage Dåbakk Salten Karate klubb
  • Varamedlem Vidar Mjånes Os Kobudokan karate klubb
  • Varamedlem Anne Hovda Stavanger Karateklubb

Seksjonsstyrets oppgave er å organisere konkurransefrie tiltak (treningsleirer, seminarer, graderinger), rekruttering, utviklingsarbeid, konkurranser og dommerkurs via komiteer og frivillige, samt følge opp de økonomiske forhold.

Hvis du kjenner noen som bør være med og styre dette arbeidet, vennligst send forslag på kandidater til valgkomiteen innen 1. februar 2018: valg2018karate@kampsport.no.

Mer informasjon finner du i vedlagte brev fra valgkomiteen