Endringer i landslagsstrukturen for karate

Publisert 17.12.2021
Redigert 12.01.2022

Karate er dessverre ikke en olympisk idrett nå som Tokyo-OL er over. Dette betyr mindre ressurser til karate som toppidrett her i Norge, og en endring av landslagsstrukturen er derfor nødvendig. 

– Til tross for at karate ikke på OL-programmet er det internasjonale nivået i karate ekstremt høyt, og med de endringer som kommer fra neste år med nytt format innen Serie- A, Premier League og VM, vil det internasjonale nivået bare bli enda mer krevende. Når man får mindre ressurser er det spesielt viktig at man klarer å skape en bærekraftig utvikling hvor alle innen karate er med på å bidra, slik at talenter med ambisjoner kan utvikle seg til toppidrettsutøvere som kan kjempe om medaljer internasjonalt, sier Dag Jacobsen, sportssjef i Norges Kampsportforbund.

Det presiseres at den nye landslagsstrukturen for karate er i tråd med utviklingsplanen for toppidrett og den reviderte toppidrettsplanen for 2022, som har vært ute på høring. Utviklingsplanen skulle opprinnelig behandles på forbundsstyremøtet 02.-03. desember. Som det fremgår av protokollen fra FS-møtet ble denne ikke behandlet grunnet tidsnød, og vil derfor behandles på ekstraordinært forbundsstyremøte i januar. Utviklingsplanen legges ut på samme måte som forbundets andre utviklingsplaner så snart den er godkjent av forbundsstyret.

Fulltidslandslaget nedlegges

Det profesjonaliserte fulltidslandslaget i karate som har vært driftet siden 2016 utgår grunnet frafall av ressurser -både i form av støtte og penger.

– Som en følge av dette faller behovet for et rekruttlag bort; hele hensikten med rekruttlaget var å rekruttere utøvere inn mot fulltidslag. Det er viktig å understreke at vi allikevel skal hjelpe våre beste og nest beste utøvere så godt som mulig, og sørge for faglig, profesjonell og objektiv bistand, understreker Jacobsen.

Norges Kampsportforbund kan ikke gå tilbake til hobby- og amatøropplegget. Man har en uttalt målsetting om å fortsette det profesjonelle opplegget som vi har hatt, og som har gitt gode resultater.

På bakgrunn av ovennevnte gjøres det fra 1. januar endringer i landslagsstrukturen. Den nye strukturen kan fremstilles slik:

Mer utdypende informasjon om landslag, utviklingsgruppen og athletes of interest finner du vedlagte presentasjon.

Det er viktig å understreke at uttak til mesterskap kan også skje via uttakskriterier uten at man er del av noen av grupper – men disse gruppene vil allikevel bli prioritert.

Første uttakssamling i februar

Som det fremgår av presentasjonen over, er landslagstrener ansvarlig for å ta ut utøvere til både landslag og utviklingsgruppe 2 ganger årlig.

Den første uttakssamlingen for begge grupper/lag gjennomføres ved landslagsanlegget på Skullerud 4.-6. februar. Påmelding gjøres via denne påmeldingslenken innen 1. februar.

Det er en forutsetning at alle som melder seg på gjør seg godt kjent med informasjonen i ovennevnte presentasjon, og er innforstått med kravene som stiller for deltakelse i gruppene.  

På denne uttakssamlingen vil det også avholdes informasjonsmøte, slik at utøvere, trenere og foresatt kan stille eventuelle spørsmål de måtte ha rundt det nye opplegget. Egen informasjon med nøyaktig tid og sted for informasjonsmøtet, samt skjema for å sende inn spørsmål i forkant, vil publiseres senere.

Muligheter også for coacher

For å lykkes med å utvikle morgendagens medaljekandidater er man avhengig av tett og god samhandling med trenere i hele landet. Som en del av omorganiseringen av karate-satsingen vil man også etablere et nasjonalt trenerprogram.

Her vil trenere kunne delta på månedlige online-sessions med fokus på temaer som er viktige for å hjelpe deres utøvere videre. Coacher som tar del i det nasjonale trenerprogrammet vil også inviteres til samlinger og treninger, og vil også kunne coache sine utøvere under juniormesterskap. Coacher med utøvere i ovennevnte grupper vil bli kontaktet direkte med forespørsel om å delta i programmet.

Føringer for toppidrett og talentutvikling

Når det gjelder talentutvikling og toppidrett arbeider Norges Kampsportforbund ut ifra følgende føringer:

  • Toppidretten kan ikke bruke ressurser og økonomi på bredde og konkurranseaktivitet. Dette kan derimot karateseksjonen gjøre: Det ligger i karateseksjonen mandat å fremme og utvikle konkurranseaktiviteten i Norge.
  • Det er med andre ord fullt mulig for karateseksjonen å organisere regionale og nasjonale samlinger, samt delta på åpne, internasjonale konkurranser hvor reise og opphold dekkes av seksjonen. Sportsavdelingen bidrar gjerne på samlingene med kunnskap og kompetanse.
  • I tillegg må man være obs på skillet mellom målrettet talentutvikling og toppidrett fra bredde- og konkurranseaktivitet. Det presiseres her at toppidretten er avhengig av at det blir skapt et stort, nasjonalt konkurransemiljø – det er derfor viktig med samarbeid.