Forslag på kandidater til styret i jujutsu-seksjonen

Publisert 28.01.2020
Redigert 05.03.2020

Forbundstinget er berammet til 6.-7. juni 2020. Jujutsu-seksjonens valgkomité, bestående av Tore Bigseth, Knut Oddvar Nerheim, Unni Stangnes og Mary Nystrøm, ønsker forslag på kandidater med engasjement og lyst til å påvirke og tilrettelegge den idrettslige utviklingen innen jujutsu, krav maga og selvforsvarsorienterte kampsporter.

Vi ønsker spesielt forslag på ungdom/yngre voksne. Dagens styre består av leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Her finner du oversikt over dagens seksjonsstyre.

Seksjonsstyrets oppgave er primært å organisere konkurranser, dommerkurs, rekruttere arrangører og funksjonærer samt følge opp de økonomiske forhold.

Nominer dine kandidater snarest

Hvis du kjenner noen som bør være med og styre dette arbeidet, vennligst send forslag på kandidater til valgkomiteen snarest. Forslag kan sendes til  valg2020jujutsu@kampsport.no, eller via nedenstående skjema.

Kandidater må være over 15 år og tilsluttet medlemsklubb. Det er en fordel at kandidaten er forespurt, men ingen betingelse. Valgkomiteen følger opp kandidaten direkte.

Forslag på styrekandidater

Forslag på kandidater til seksjonsstyrer og forbundsstyret

  • Vennligst oppgi ditt navn
  • Vennligst oppgi din epost-adresse
  • Vennligst velg hvilket organ du ønsker å nominere kandidat til.
  • Vennligst oppgi fullt navn på din foreslåtte kandidat.