Tillitsvalgte

Styre, komitéer og utvalg

Siden oppdateres snarlig med komitéer

Seksjonsleder Geir Olav Jensen Malvik Ju Jitsu klubb forbund@gojensen.no
Nestleder Karine Tofsland Tønsberg Ju Jitsu klubb karine.tofsland@gmail.com
Styremedlem Christoffer Forsberg Sentrum Kampsport klubb christoffer.forsberg@hotmail.no
Styremedlem Silje Kingsrud Kvitsten Trondheim Jujutsu klubb silje@kvisten.no
Styremedlem Trygve Bjørnebo Stavanger Jujutsu klubb trygve@bjornebo.com
Varamedlem Unni Stangnes Trondheim Jujutsu klubb unni-sta@frisurf.no
Varamedlem Kristian Winther Sentrum Kampsport klubb k.winther@outlook.com

Valgkomité:

Dommerkomité:

Stevnekomité:

Teknisk komité: