Tillitsvalgte

Styre, komitéer og utvalg

Data om de tillitsvalgte hentes fra SportsAdmin levert av Norges idrettsforbund.

Styre:

Valgkomité:

Dommerkomité:

Stevnekomité:

Teknisk komité: