Vi søker stevneleger til alle idretter

Publisert 12.01.2023

NKF er underlagt Norges Idrettsforbund og organiserer stevner innen 10 forskjellige idretter/regelverk. Blant disse idrettene finner man kampformer både med semikontakt og fullkontakt, der sistnevnte krever at man har en autorisert stevnelege.

Kampsportforbundet arrangerer sammen med våre medlemsklubber omtrent 50 årlige stevner i alle landets regioner og vi søker nå kyndig helsepersonell med interesse for og kunnskap spesielt rundt fullkontakt og knockout. Det er estimert at det arrangeres mellom 15-20 stevner i året med et godkjent fullkontaktregelverk av godkjenningsnemda, men det er også aktuelt med stevneleger i tillegg til ordinær Sanitetsvakt på våre semikontakt-stevner.

Tariff

Om ikke annet er avtalt følger våre medlemsklubber legeforeningens veiledende takster under arrangement.

 

Er du interessert i å være vår neste stevnelege i din region?
Send e-post til post@kampsport.no med navn, arbeidssted, region, mobilnummer og idrettsbakgrunn.