Utsettelse av fakturering av klubbkontingent og medlemsforsikring

Publisert 04.06.2020

Forbundsstyret i Norges Kampsportforbund avholdt 02. juni styremøte via Teams. På møtet ble det besluttet videre utsettelse av fakturering av klubbkontingent og medlemsforsikring til midten av august.

Norges Kampsportforbund besluttet allerede i mars å utsette betaling av årskontingenten på bakgrunn av korona-situasjonen. Årskontingenten faktureres klubbene to ganger i året, og i forbundets lovverk er datoene for utsendelse satt til 15.03 og 15.10. På forbundsstyremøtet 02. juni ble det fattet vedtak om å fakturere både klubbkontingenten og medlemsforsikringen ved skolestart i august.

Håper på videre oppmykning

På forbundsstyret ble flere eventuelle tiltak som følge av korona-situasjonen vurdert.

– Styret er glade for myndighetenes åpning av barneidretten fra 1. juni. En mer langvarig periode med 1-meters restriksjonen og null kontakt ville vært utfordrende for medlemsklubbene i forbundet, og uten et reelt treningstilbud ville medlemslojaliteten bli satt på prøve. Det er fortsatt begrensede muligheter for de over 19 år til å delta i kampsportene våre, men disse vil forhåpentligvis også bli åpnet mer opp etter hvert. Forbundet har allerede utsatt faktureringen av klubbkontingent og medlemsforsikring til klubbene for å avhjelpe den økonomiske situasjonen, og er glade for å melde at denne faktureringen nå utsettes frem til midten av august, sier Kjell Sivertsen, president i Norges Kampsportforbund.

Ta kontakt for å finne løsninger

Forbundsstyret oppfordrer også klubber som sliter økonomisk som følge av korona-situasjonen til å kontakte administrasjonen i løpet av sommeren for å finne løsninger.

–  Forbundet er klar over at situasjonen er krevende, og da særlig for klubber som leier lokaler av private aktører. Administrasjonen kan blant annet komme med råd og veiledning når det gjelder å søke på kommunale støtteordninger. Styret vil selvfølgelig også følge med på smittesituasjonen fremover, og vurdere andre tiltak dersom risikoen endres i samfunnet, opplyser Sivertsen.