Tiltak i Norges Kampsportforbund som følge av koronavirus

Publisert 11.03.2020
Redigert 12.03.2020

Norges Kampsportforbund følger situasjonen rundt koronautbruddet nøye, og har på bakgrunn av utviklingen besluttet å gjennomføre flere tiltak. Dette innebærer blant annet avlysning av stevner ut mars måned, inkludert JKA-NM og NM i fullkontakt karate.

Norges Kampsportforbund følger situasjonen rundt koronautbruddet nøye, og etterstreber å følge alle gjeldende råd og retningslinjer til enhver tid. Kampsport medfører tett kontakt og tilhørende risiko for smitte. Forbundet oppfordrer derfor alle medlemsklubber og enkeltmedlemmer til å sette seg godt inn i hva de kan gjøre for å redusere smitte. Forbundet har også innført nedenstående tiltak for å redusere smitte både innen bredde- og toppidrett.

Utsettelse av stevner

Da situasjonen er uforutsigbar og råd og retningslinjer endres daglig, er alle forbundets stevner ut mars måned utsatt, inkludert JKA-NM førstkommende helg og NM i fullkontakt-karate 21. mars.

Ny foreløpig dato for JKA-NM er 26. september, mens ny dato for fullkontakt-NM vil bekreftes neste uke. Innen 20. mars vil det fattes en ny avgjørelse for aktivitet og arrangementer i april.

Vi har forståelse for at avlysningene rammer både klubber og utøvere hardt, men et ønske om å ta ansvar for å redusere smittefare av hensyn til hele befolkningen veier her tungt. Forbundet har også et ønske om å skape forutsigbarhet for klubber og utøvere i denne perioden, fremfor å måtte ta risikoavgjørelser tett opp til stevnene i en situasjon som stadig endrer seg.

Kurs- og møtevirksomhet

All kurs- og møtevirksomhet med færre enn 50 deltakere vil avholdes som planlagt, med ekstra fokus på hygiene og forebyggende tiltak. Forbundet vil så langt som mulig avholde møter og kurs via Skype og e-kurs. Eventuelle endringer i planlagt kursvirksomhet vil offentliggjøres fortløpende.

Når det gjelder Forbundstinget i juni vil vi komme tilbake med mer informasjon om dette.

Vil se på økonomiske løsninger

Når det gjelder økonomiske konsekvenser for arrangørklubbene vil forbundet se på muligheter for å redusere disse, og vil komme tilbake med informasjon vedrørende dette neste uke, i etterkant av et møte med NIFs juridiske avdeling på mandag.

NIF jobber nå med å utarbeide juridisk informasjon og veiledning knyttet til situasjonen som skal tilgjengeliggjøres for våre medlemmer.

Norges Kampsportforbund er naturligvis opptatt av at våre klubber skal kunne levere et godt aktivitetstilbud både på kort og lang sikt, men er også svært opptatt av å gjøre det vi kan for å redusere smittefaren for befolkningen.

Avlysning av stevnedeltakelse innen toppidrett

Også innen toppidretten er det besluttet å innføre tiltak, i form av å avlyse all stevnedeltakelse for landslagene i mars måned.

Beslutningen om å avlyse stevnedeltakelse for landslagene er gjort av hensyn til utøvernes helse, samt et ønske om å unngå karatene i etterkant av stevnene. Forbundets sportsavdeling følger den internasjonale situasjonen nøye, og vil til enhver tid følge FHIs anbefalinger når det gjelder reisevirksomhet. Forbundet anbefaler også alle medlemmer og utøvere om å sette seg inn i, og overholde, disse når de skal reise, enten det er i regi av idretten eller i annen sammenheng.

Informasjon om koronavirus på NIFs nettsider

Informasjon om koronavirus på FHIs nettsider

 

Emne: