Tillitsvalgte

Her finner du representantene i forbundsstyret og deres verv:

 

President Kjell Ove Lønning Sivertsen Tlf. 916 62 567
1. Visepresident Line Gulbrandsen Tlf. 988 43 565
2. Visepresident Øyvind Andreassen Tlf. 908 84 763