Tillitsvalgte

Nedenfor finner du representantene i forbundsstyret og deres verv.

Du kan også bli bedre kjent med det sittende forbundsstyret her.

President Øyvind Andreassen Tlf. 908 84 763
1. Visepresident Line Gulbrandsen Tlf. 988 43 565
2. Visepresident Tore Bigseth Tlf. 952 03 103