Tillitsvalgte

Nedenfor finner du representantene i forbundsstyret og deres verv.

President Øyvind Andreassen Tlf. 908 84 763
1. Visepresident Line Gulbrandsen Tlf. 988 43 565
2. Visepresident Tore Bigseth Tlf. 952 03 103