Idrettstingets vedtak i karate-saken

Publisert 26.10.2023

Under ekstraordinært idrettsting 26. oktober ble søknad fra Norsk Karateforbund om opptak som eget særforbund behandlet. Idrettsstyrets forslag til vedtak var å ikke ta opp karateforbundet som eget særforbund i NIF.

Med 133 mot 16 stemmer vedtok tingforsamlingen forslaget til idrettsstyret om å ikke ta opp Norsk Karateforbund.

Les mer om saken på NIFs nettside.

Kampsportforbundet ønsker dialog og samarbeid

Øyvind Andreassen, president i Norges Kampsportforbund, sier følgende om vedtaket:

– Vi setter stor pris på vedtaket fattet av idrettstinget, og håper at vi nå gjennom dialog med Norges Idrettsforbund og Norsk Karateforbund kan finne løsninger som er til det beste for både klubber og utøvere.