Vi trenger deg som dommer – ta dommerattesten!

Publisert 30.08.2023

Norges Idrettsforbund har nettopp lansert dommerattesten, en unik mulighet for å øke antallet dommere. Akkurat som trenerattesten, gir NIF nå ut dommerattesten for barn. Denne attesten er utviklet i samarbeid med særforbundene, og kampsportforbundet har vært blant idrettene som har bidratt til utformingen.

Hensikten med dommerattesten er å etablere en felles forståelse av dommerrollen i norsk idrett, og sørge for at opplevelsene barn og unge får etter deltakelse i norsk idrett ikke blir tilfeldige.

På den andre siden kan dommerattesten være første steg i dommerutdanningen, og den bør være obligatorisk for alle som ønsker å bli dommere.

Dommerattesten signaliserer at det finnes struktur og orden i dommerutdanningen, og at trener- og dommerrollene er likestilte.

Den gir også muligheter for å følge opp de som tar dommerattesten, og motivere dem til å fortsette med dommerutdanningen.

Du ta dommerattesten når det passer deg, enten det er på mobil, PC eller nettbrett. Det tar bare omtrent 20 minutter å fullføre attesten, og når du er ferdig, får du den registrert på din idretts-CV.

Norges Kampsportforbund oppfordrer alle dommere til å ta Dommerattesten før sommerferien. Sett av 20 minutter og bli en enda bedre dommer! Ta Dommerattesten her: https://dommerattest.nif.no/atlas