Fleridrett: Lyst til å påta deg verv?

Publisert 28.09.2020

Valgkomiteen i fleridrettsseksjonen jobber nå med å finne egnede kandidater til verv, i tråd med både eksisterende og mulig ny, organisasjonsmodell. – Vi ser nå behov for flere forslag på kandidater, og håper derfor at alle engasjerte sjeler ute i miljøene vurderer å melde seg for å gjøre en innsats for forbundets mindre idretter, sier valgkomiteens leder, Kåre Lund.

Valgkomiteen i fleridrettsseksjonen, bestående av Kåre Jon Lund, Joakim Kosmo og Pascal Dominik Löhr, ønsker forslag på kandidater med engasjement og lyst til å påvirke og tilrettelegge den idrettslige utviklingen innen fleridretts-seksjonens kampsporter; aikido, capoeira, kali, kendo og wushu.

– Vi ønsker spesielt forslag på ungdom/yngre voksne, samt kvinner. Kandidater må være over 15 år og tilsluttet en av våre medlemsklubber. Det er en fordel at kandidaten er forespurt, men ingen betingelse, da valgkomiteen følger opp kandidaten direkte, opplyser Lund.

Dagens styre består av leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Oversikt over seksjonens styre finner du her. Seksjonsstyrets oppgave er primært å organisere konkurranser, dommerkurs, rekruttere arrangører og funksjonærer samt følge opp de økonomiske forhold.

Ønsker kandidater til både ny og gammel modell

Som tidligere opplyst jobber forbundsstyret i Norges Kampsportforbund med reorganisering og ny organisasjonsmodell. Valgkomiteene i seksjonsstyrene må derfor finne kandidater i tråd med både eksisterende og mulig ny organisasjonsmodell.

– FLIS-seksjonens utfordring når det gjelder den gamle modellen er at det kun er mannlige kandidater som ønsker å stille til valg, da ingen av de sittende kvinnelige styremedlemmene ønsker å stille til gjenvalg, og heller ikke foreslåtte kandidater så langt ønsker å stille. Når det gjelder eventuell ny modell har valgkomiteene på plass et forslag til et grenutvalg for kendo, men for wushu er det ingen som så langt ønsker å stille til slikt utvalg. Ny modell er foreløpig ikke på plass fra forbundsstyret og det er derfor også usikkerhet rundt dette alternativet.

Kjenner du noen som kunne vært aktuelle for disse vervene? Eller har du kanskje lyst til å bidra selv? Da oppfordres du til å ta kontakt med valgkomiteen snarest. Forslag kan sendes til valg2020fleridrett@kampsport.no.

NB! Vi gjør også oppmerksom på at det kommende forbundstinget er delt i to, og valg vil behandles på del to, som vil avholdes først i 2021. All informasjon om Forbundstinget finner du her.