Forslag på kandidater til styret i ITF-seksjonen

Publisert 28.01.2020
Redigert 05.03.2020

Forbundstinget er berammet til 6.-7. juni 2020. ITF-seksjonens valgkomité, bestående av Vegard Iversen, Andrea Bjarvin, Sturle Halleraker og Miodrag Gajinov, ønsker forslag på kandidater med engasjement og lyst til å påvirke og tilrettelegge den idrettslige utviklingen innen taekwon-do. Vi ønsker spesielt forslag på ungdom/yngre voksne.

Dagens styre består av leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Her finner du oversikt over ITF-styret. Alle står på valg for neste 2-årige tingperiode.

Seksjonsstyrets oppgave er primært å organisere konkurranser, dommerkurs, rekruttere arrangører og funksjonærer samt følge opp de økonomiske forhold.

Nominer dine kandidater snarest

Hvis du kjenner noen som bør være med på å styre dette arbeidet, vennligst send forslag på kandidater til valgkomiteen snarest. Forslag sendes enten til valg2020itf@kampsport.no, eller via nedenstående skjema.

Kandidater må være over 15 år og tilsluttet medlemsklubb. Det er en fordel at kandidaten er forespurt, men ingen betingelse. Valgkomiteen følger opp kandidaten direkte.

Forslag på styrekandidater

Forslag på kandidater til seksjonsstyrer og forbundsstyret

  • Vennligst oppgi ditt navn
  • Vennligst oppgi din epost-adresse
  • Vennligst velg hvilket organ du ønsker å nominere kandidat til.
  • Vennligst oppgi fullt navn på din foreslåtte kandidat.