Forslag på kandidater til taekwondo-styret

Publisert 27.01.2020
Redigert 05.03.2020

Forbundstinget er berammet til 6.-7. juni 2020. WT-seksjonens valgkomité, bestående av Nils André Hoffmann Olsen, John Olav Rasmussen-Moe, Ida Braaten og Trond Berg, ønsker forslag på gode kandidater som har engasjement og lyst til å påvirke og tilrettelegge den idrettslige utviklingen innen taekwondo. Vi ønsker spesielt forslag på ungdom/yngre voksne.

Dagens styre består av leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Oversikt over dagens styre finnes her.

Nominer dine kandidater snarest

Seksjonsstyrets oppgave er primært å organisere konkurranser, dommerkurs, rekruttere
arrangører og funksjonærer samt følge opp de økonomiske forhold.

Hvis du kjenner noen som bør være med og styre dette arbeidet, vennligst send forslag på kandidater til valgkomiteen snarest til valg2020wt@kampsport.no, eller via nedenstående skjema.
Kandidater må være over 15 år og tilsluttet medlemsklubb.

Det er en fordel at kandidaten er forespurt, men ingen betingelse. Valgkomiteen følger opp kandidaten direkte.

Forslag på styrekandidater

Forslag på kandidater til seksjonsstyrer og forbundsstyret

  • Vennligst oppgi ditt navn
  • Vennligst oppgi din epost-adresse
  • Vennligst velg hvilket organ du ønsker å nominere kandidat til.
  • Vennligst oppgi fullt navn på din foreslåtte kandidat.