Nominasjoner til NIFs Hederstegn

Publisert 09.08.2021

NIFs Hederstegn er en av to utmerkelser i idrettsforbundet. Hederstegn kan tildeles tillitsvalgte, ansatte eller utøvere og fristen for nominasjon er 28. august. 

Tillitsvalgte og utøvere kan bli tildelt NIFs Hederstegn dersom de har gjort et meget fortjenstfullt arbeid på flere plan i norsk idrett over en periode på til sammen mer enn 10 år. Vedkommende må gjennom sitt arbeid ha vist forankring og holdninger i NIFs verdier.

Ansatte i norsk idrett (NIF og særforbund) kan bli tildelt NIFs Hederstegn dersom de har gjort et meget fortjenstfullt arbeid på flere plan i norsk idrett på til sammen mer enn 15 år. Vedkommende må gjennom sitt arbeid ha vist forankring og holdninger i NIFs verdier.

En eventuell tildeling av NIFs Hederstegn skjer i egnet ramme (for eksempel kretsting, forbundsting, andre markeringer) og personen tildeles et diplom og en sølv-pins.

På NIFs nettsider finnes retningslinjer for NIFs hedersbevisninger (Æresmedlem og Hederstegn). Der ligger også beskrivelse av rutiner for tildeling av NIFs utmerkelser.

Nominasjon av kandidater sendes til kaja.graesholt@idrettsforbundet.no via eget søknadsskjema.