Søk tilskudd etter avholdt tiltak ut 2017

Publisert 05.12.2016
Redigert 06.12.2016

Det er fortsatt mulig å søke om støtte til å arrangere landsdekkende leir eller seminar, og regionale eller nasjonale konkurranser for 2017. Den nye tilskuddsordningen har frist 1. oktober og tildeling 1. november hvert år. Med den nye ordningen vil det fra 2018 kun være mulig å søke for planlagte tiltak, og ikke etter gjennomføring. For 2017 er det for øvrig fortsatt mulig å søke for gjennomførte tiltak.

Tilgjengelig for alle i jujutsuseksjonen

Jujutsuseksjonen har lagt opp til at alle klubber som tilhører seksjonen kan søke om åpne landsdekkende tiltak. Dette gjelder derfor ikke bare stevner og jujutsusamlinger, men også Krav Maga og andre selvforsvarsorienterte systemer i seksjonen. En åpen seksjonsleir eller et seminar er en fin anledning for klubben til å hente inn ønskede eksterne ressurser, samtidig som man bygger nettverk med andre klubber.

Hvordan søke?

Søknaden fylles ut av klubben på siden for søknad om seksjonstilskudd og behandles deretter av seksjonsstyret i oktober. Svar på søknaden kommer til alle som har søkt med eventuelt tilsagn eller avslag. I svaret får man også oppgitt saksnummer man må bruke i den påkrevde rapporteringen. Rapportering skjer på samme måte som søknad gjennom siden for rapportering av brukt tilskudd. Hvis man søker for avholdt tiltak benytter man budsjettdelen av søknadsskjemaet som regnskap. Man fyller fortsatt ut rapporten, men bruker denne til å bekrefte tallene fra søknaden og få lastet opp aktuell dokumentasjon som deltakerliste, kvitteringer og lignende.

Anbefalinger

Det anbefales å vise til et reelt behov for tilskuddet i søknaden og at behovet kan etterprøves i rapporten. Tilskuddsordningen er ikke til for å øke overskuddet i overskuddsprosjekter, men å muliggjøre ellers vanskelige tiltak. Om tiltaket uansett gjennomføres kan man f.eks. gjøre tiltaket mer tilgjengelig ved å sette ned prisen for deltakerne og søke tilskudd for å dekke opp for dette. Det gis generelt ikke driftsmidler eller midler som dekkes av andre tilskuddsordninger. Å søke om midler til husleie, utstyr, anlegg eller lignende gir små sjanser for tilsagn. Til tross for at det er et åpent felt i søknaden der man kan føre inn sitt eget tiltak anbefales det å holde seg til en eksisterende tiltakstype.