Ikke glem å ta «Trenerattesten»!

Publisert 01.11.2021

På idrettstinget tidligere i år ble det vedtatt at Trenerattesten skal innføres som obligatorisk for alle med treneransvar for barn og unge, på samme måte som politiattest. I løpet av tingperioden 2021 – 2023 skal alle trenere ha gjennomført Trenerattesten.

Gjennom NIFs planverk (les «Idretten skal» i sin helhet her) er det fastslått at idretten skal «sikre at de som har ansvar for idrettsaktiviteten tilrettelegger for trygghet, mestringsopplevelser og autonomi for utøveren, samt har kunnskap om ivaretagelse av utøverens helse, miljø og sikkerhet».

I denne forbindelse lanserte NIF «Trenerattesten» i mars i år – en digital gjennomgang av trenerens viktigste oppgaver, med utgangspunkt i idrettens barnerettigheter. På Idrettstinget i helgen ble det altså vedtatt at trenerattesten skal være obligatorisk for alle med treneransvar for barn og unge.

Trenerattesten kan gjennomføres digitalt, og når attesten er fullført, vises kompetansen på den enkeltes idretts-CV. Treneren får også tilgang til fagstoff og tips fra noen av Norges fremste trenere og utøvere.

Viktig motivasjonsfaktor

– Det er veldig bra at NIF tar ansvar for at det blir innført krav til kompetanse. Vi i Norges Kampsportforbund håper at dette pålegget kan være en motivasjonsfaktor til at flere tar trenerlises. Innenfor NIF er det nesten 70.000 trenere som ikke har trenerlisens. I Norges Kampsportforbund mangler over halvparten av klubbene trenere med trenerlisen, sier Dag Jacobsen, sportssjef i Norges Kampsportforbund.

Treneren er en av de viktigste personene i klubben hvis klubben skal ha utvikling og fremgang, påpeker Jacobsen.

– Vi ser i dag at hele idrettsverden er i utvikling. Det kommer stadig nye idrettstilbud, noe som forutsetter at klubbene må være opptatt av utvikling og kompetanseheveing – også når det gjelder trenere. Husk at alle talenter med ambisjoner skal være under utvikling klubben i mange år i klubben. Da er det viktig at klubbene har trenere med riktig trenerkompetanse, avslutter Jacobsen.

Start med å ta Trenerattesten her.

Sammenfaller med kampsportforbundets trenerutdanning

Norges Kampsportforbund minner om at vi som særforbund også har vår egen trenerløype. Vi minner også om at det er vedtatt krav om at 1 person skal ha trenerlisens i klubber med flere enn 50 medlemmer eller der flertallet av medlemmene er barn og unge.

Vi håper at «Trenerattesten» også medfører at flere trenere blir nysgjerrige på forbundets trenertilbud. Full oversikt over «Trenerløypa» finner du på våre nettsider. Alle kurs legges ut fortløpende i vår kurskalender. Klubber kan også kontakte administrasjonen på post@kampsport.no for å bestille kurs.