Krav om trenerutdanning: Husk påmelding til trener 2-kurs

Publisert 20.10.2020
Redigert 21.10.2020

13.-15. november arrangeres kurset Trener 2, del 1. Kurset arrangeres fysisk på Olympiatoppen, men deltakere utenfor Oslo kan velge å delta på kurset via Zoom.

Alle planlagte kurs, inkludert trener 2-kurset i november, finner du i forbundets kurskalender. Kalenderen oppdateres fortløpende med eventuelle tillegg og endringer. I kalenderen finner du også flere  andre webinarer som avholdes denne høsten, og som medlemmer oppfordres til å melde seg på ved interesse og behov.

Både fysisk og digitalt

Norges Kampsportforbund ønsker å tilgjengeligjøre trenerutdanningen for deltakere over hele landet. I tillegg ønsker man å redusere reiser i korona-perioden av hensyn til smittefare. Trener 2, del 1 gjennomføres derfor både fysisk på Olympiatoppen, og på nett, via Zoom, for deltakere utenfor Oslo.

Vi gjør oppmerksom på at deltakere må melde seg på via forskjellige lenker, avhengig av hvorvidt de skal delta fysisk eller elektronisk. Påmeldingsfrist for begge kurs er 8. november.

Belyser trenerens viktighet i utviklingsprosessen

Trener 2 skal gi kursdeltakerne kunnskap om hva det innebærer å være trener for ungdom, junior og seniorutøvere. Det blir tatt utgangspunkt i temaene fra Trener 1. Denne inngangsvinkelen bygger videre på forståelsen av hvordan trening systematisk bør bygges opp for klubbens utøvere på ulike nivåer. Utdanningen belyser trenerens viktighet i en utviklingsprosess der utøverne skal utvikle sine ferdigheter så vel fysisk, psykisk og sosialt.

Trenerne får blant annet innblikk i hvordan trening bør planlegges og gjennomføres for å få ønsket effekt. Trener 2 består av 2 kurssamlinger, online e-læringsmoduler for hver tema og Sunn Idrett og Ren Utøver. Hele Trener 2 er på 75 undervisningstimer (45min) teori og 75 undervisningstimer i praksis. Utdanningen består av 2 kurshelg á 17-20 timer og e-læringsmoduler, som gjøres hjemmefra på nett. Praksistimene gjøres i egen klubb og loggføres skriftlig.

Utsatte kravet i to år 

Det er tidligere vedtatt krav om at én person skal ha trenerlisens i klubber med flere enn 50 medlemmer eller der flertallet av medlemmene er barn og unge. Kravet for å oppfylle/få tildelt trenerlisens er gjennomført og godkjent trener 1- eller 2-utdanning etter 2007. 

Kravet skulle opprinnelig tre i kraft 1. januar 2020, men kravet ble utsatt til 1. januar 2022.

PS! Hvis din klubb ikke har anledning til å delta på noen av de planlagte trenerkursene som allerede finnes i kalenderen, er det mulig å bestille kurs gjennom administrasjonen. Ved spørsmål vedrørende kravene, hvorvidt disse er innfridd, eller henvendelser vedrørende bestilling av kurs, kan administrasjonen kontaktes på post@kampsport.no