Kampsportforbundets parastrategi vedtatt

Publisert 17.08.2023
Redigert 11.01.2024

I satsingen på paraidrett i NKF har det blitt ansatt en parakonsulent som skal arbeide dedikert på området med paraidrett. Ansattressursen deles med Norges Bryteforbund og Norges Bokseforbund. Parakonsulenten har ansvar for utvikling av paraidretten innenfor våre grener, slik at vi får økt idrettsfaglig kompetanse innen paraområdet i organisasjonen.

På siste forbundsstyremøte ble det fremlagt forslag til parastrategi for inneværende tingperiode, utarbeidet av parakonsulent Emilie Kristiansen. Forslaget ble vedtatt av forbundsstyret.

Du finner parastrategien i sin helhet her.

Viktig forankring i planverket

– I Norges Kampsportforbund i dag er det flere klubber som allerede arbeider godt med paraidrett, både med inkludering på ordinære partier og egne paratilbud. Samtidig ser vi et potensiale for videre utvikling og vekst på området. Noen av våre utfordringer er at paraidrett ikke er godt nok forankret i planverket slik det står i dag. NKFs parastrategi ble utformet med bakgrunn av dette, for å gi en retning videre for arbeidet som gjøres med paraidrett for klubber, komiteer, seksjoner og forbundsstyret, samt ansatte i administrasjonen, sier parakonsulent Kristiansen.

Forankring i planverket kan bidra til tydeligere mål i tråd med NIF og bevisstgjøring, som igjen kan bidra til bedre kompetanse og tilrettelegging for alle.

Vi håper NKFs parastrategi kan være et bidrag i arbeidet som allerede gjøres på paraområdet i ulike ledd, og at vi gjennom dette kan gi flere mennesker med funksjonsnedsettelser mulighet til å finne kampsportgleden. Håpet er at tiltakene forankres tydeligere i NKFs langtidsplan på neste års forbundsting og at vi ikke har behov for en egen parastrategi, slik at vi kommer nærmere målet; èn idrett – like muligheter.

 

Emne: