Parastrategi

NKFs parastrategi gjeldende frem til forbundstinget 2024

Norges Kampsportforbund (NKF) ønsker at kampsport skal være en idrett for alle, der alle har like muligheter til å delta og konkurrere med like forutsetninger. Paraidrett har vært en del av NKF siden 2007 da Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI) ble oppløst, men det har likevel vært en stor variasjon hvorvidt organisasjonen har prioritert denne målgruppen. En av utfordringene er at paraidrettssatsningen ofte blir finansiert av kortvarige prosjekt, noe som gjør det utfordrende å skape god forankring i våre medlemsklubber, men også organisasjonen som helhet. Nå ønsker NKF å gjøre et løft og likestille para-kampsport med ordinær kampsport. Verdiene trygghet, samhold og respekt skal prege dette arbeidet.

Last ned NKFs parastrategi her:

Relaterte linker

NKFs parastrategi, 2023-2024