Husk søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2018

Publisert 26.06.2018

Vi minner om fristen for å søke om vare- og tjenestemomskompensasjon som er 15.august.

Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

NIF skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Alle medlemsorganisasjonene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet). Les alt om vare- og tjenestemomskompensasjon på Idrettsforbundets sider.

Søknadsfristen (innrapporteringsfrist til NIF) for medlemsorganisasjonene er satt til 15. august 2018.