Tingtilskudd på kr. 2000,- til klubbene

Publisert 02.05.2016
Redigert 09.07.2018

Innføring av tingtilskudd for deltakelse på forbundstinget

Nå gir forbundet tingtilskudd i støtte til alle medlemsklubber som deltar med delegat som overnatter fra lørdag til søndag på forbundstinget. I tillegg gir de fleste seksjonene reisestøtte i tillegg (taekwon-do ITF seksjonen har ikke reisestøtte).

Tilskudd og reiseutgiftsfordeling

Dette betyr at hver klubb som deltar på forbundstinget får tilskudd på kr. 2.000,- til reise/overnatting. Det praktiseres reiseutgiftsfordeling slik at alle klubber får like mye i reiseutgifter. Erfaring fra tidligere tilsier en sum på ca. kr. 1.500,- pr. klubb. Dette inndekkes dermed av tilskuddet fra forbundet.

Reiseutgiftsfordelingen er for øvrig en solidaritetsordning som betyr at alle representasjonsklubbene deler på reisekostnadene. Alle klubbrepresentanter oppgir reisekostnadene på eget skjema som utdeles på tinget. Administrasjonen utregner i etterkant hva snittkostnadene pr. representant blir og belaster klubbene pr. faktura med dette beløpet, alternativt godskriver klubber som har større kostnader. (Gjelder ikke overnattingskostnader).

Ta gjerne kontakt med administrasjonen dersom klubben har spørsmål i denne forbindelse.