Forsikring

Forsikring barneidrett – t.o.m. 12 år

Registrerte klubbmedlemmer under 13 år er forsikret gjennom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)s barneidrettsforsikring via Gjensidige forsikring. Barneidrettsforsikringen er inkludert i medlemskapet uten ekstra kostnad. Les mer om barneforsikringen og skademelding.

Ulykkesforsikring 13-75 år

Registrerte klubbmedlemmer 13-75 år er forsikret gjennom Norges Kampsportforbunds ulykkesforsikring via Tryg forsikring. Ulykkesforsikringen er betalt via en obligatorisk avgift (vedtatt av forbundstinget) i tillegg til medlemskontingenten for klubbene. Om du skal benytte deg av forsikringen må du bruke skadeskjema hos Tryg.

Ansvarsforsikring for forbund med klubber/lag 

Norges Kampsportforbund har en ansvarsforsikring (populært kalt tabbeforsikring) som gjelder arrangementer som bedrives i regi av forbund og medlemsklubber.

Dersom en klubb, tilsluttet Norges Kampsportforbund, pådrar seg et arrangøransvar for stevne eller treningssamling vil forbundets ansvarsforsikring kunne dekke dette med en forsikringssum pr. skadetilfelle pr. forsikringsår med inntil kr. 10 mill.

Eksempelvis kan forsikringen komme til anvendelse dersom klubben anmeldes og taper en rettssak i.f.m.skade på 3. person under et arrangement (tribune som faller ned e.a.). Forsikringen dekker ikke skade som medlemmene påfører hverandre under trening og konkurranser. Da kommer forbundets barneidrettsforsikring og ulykkesforsikring til anvendelse. Ansvarsforsikringen gjelder i hele verden, ekskl. Nord Amerika. 

Klubbforsikring forøvrig, underlagsforsikring 

Klubbene er pålagt av NIF å tegne underslagsforsikring. Du kan lese mer om underslagsforsikringen på idrettsforbundets hjemmesider.