Utlysning av midler til paraidrett: «Paraidrett i kampidrettene»

Publisert 22.05.2023
Redigert 11.01.2024

Norges Bryteforbund, Norges Bokseforbund og Norges Kampsportforbund utlyser midler til å opprette eller videreutvikle paratilbud i våre klubber. Søknadsfrist fredag 23.06.23.

Norges Bryteforbund, Norges Bokseforbund og Norges Kampsportforbund er bevilget midler fra Lotteri- og stiftelsestilsynet for prosjektet «Paraidrett i kampidrettene». Dette er et felles prosjekt mellom de tre forbundene hvor våre tilhørende klubber kan søke om midler til å utvikle paraidrett i sin klubb. Prosjektet har en målsetning om å starte opp 10 aktivitetstilbud for personer med funksjonsnedsettelser fordelt på de tre forbundene, og støtte klubbene i arbeidet.

10 av klubbene som søker vil få tildelt støtte i 2023 og 2024. Kriterier for å søke midler:
 1. Opprette eller utvikle aktivitet for en eller flere av følgende målgrupper
  – Bevegelseshemmede
  – Synshemmede
  – Hørselshemmede
  – Utviklingshemmede
 2. Aktiviteten inkluderer mennesker med funksjonsnedsettelser i ordinære partier eller et eget paratilbud, eller styrker regelmessig aktivitet på klubbnivå
 3. Tiltaket bør inngå i planverk slik at det ikke blir et enkeltstående prosjekt, men bidrag til varig forankring og aktivitet i klubb

Klubbene vil bli valgt ut på bakgrunn av kvalitet på søknaden, langsiktig forankring og fordeling over de tre forbundene. Oppstart av nye tilbud vil bli prioritert.

Vi ønsker oppstart av paratilbudet i løpet av høsten 2023, og oppfordrer klubber som er motivert til å skape idrettsglede for personer med funksjonsnedsettelse til å søke. Klubbene som søker og får tildelt midler vil motta:

-Tett oppfølging av vår parakonsulent i arbeidet med å utvikle et paratilbud
– Oppstartsmøte
– Klubbesøk
– Deltakelse på aktivitetsdager med andre kampidretter
– Hjelp til å søke lokale tilskuddsordninger
– 40 000,- i august 2023 og 20 000,- i august 2024

Midlene er øremerket og skal kun benyttes til rekrutteringsarbeid, ansvarlig trener for paraidrettstilbudet, halltid og utstyr til tilrettelegging utover eget utstyr. Klubbene vil få svar på sin søknad i løpet av juli, og bli tilsendt kontrakt og mal til rapportering.

Søknad sendes på e-post til emilie.kristiansen@nif.idrett.no innen 23.06.23 kl. 23:59, etter følgende mal: Paraidrett i kampidrettene – Søknad

Har du noen spørsmål angående utlysningen eller paraidrett? Ta kontakt med vår parakonsulent, Emilie K. Kristiansen på emilie.kristiansen@nif.idrett.no eller (+47) 478 10 904