Generelle medlemsfordeler i NKF

Norges Kampsportforbund er høyeste faglige myndighet innenfor Norges idrettsforbund og det største av kampidrettsforbundene. Blant de 54 særforbundene i idrettsforbundet er kampsportforbundet det 10. største. Dette skyldes samdrift av flere kampsporter (opptil 20) under samme tak, noe som gjør oss sterkere sammen som et fleridrettsforbund.

Internasjonalt er forbundet medlem av fem internasjonale særforbund som igjen er tilsluttet GAISF (General Association of International Sports Federations) og IOC (International Olympic Committee). Informasjon om NKFs tilslutninger finner du på nettsiden.

Det er mange fordeler med å være medlem av Norges Kampsportforbund. Disse inkluderer blant annet:

  • Tilgang til økonomiske støtteordninger og tilskudd, utlån av utstyr, lokale aktivitetsmidler, grasrotandel, m.m.
  • Klubben får et «sikkerhetsnett» ved bl.a. politiattest, antidoping, varslingssaker/konflikter, juridiske forhold, retningslinjer, rammebetingelser, m.m.
  • Klubben får råd og tjenester ift. anlegg/treningshaller, funksjonshemmede, barneidrett, arrangementshjelp, klubbutvikling, m.m.
  • Tilgang til utdanningstilbud som trener-, dommer-/funksjonær-, styre-/lederutvikling, m.m.
  • Tilgang til kollektive ordninger som forsikring, medlemssystem, reiser/opphold
  • Tilgang til variert aktivitetstilbud på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå
  • Tilgang til seminarer/møter/samlinger og annen konkurransefri aktivitet
  • Delaktighet i regulering av konkurranseregler, lover og bestemmelser
  • Tilgang til talentutvikling/kontrollert utvikling og landslag/toppidrett (basert på kvalifikasjoner)
  • Anledning til medbestemmelse/demokratiske organer