Internasjonale særforbund

Norges Kampsportforbund (NKF) er et fleridrettsforbund innen Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)

NKF organiserer mange kampsporter og er tilsluttet følgende internasjonale særforbund:

Norges Kampsportforbund var tilsluttet World Karate Federation (WKF) frem til januar 2022, men har mistet dette medlemskapet.

Internasjonale særforbunds vedtekter finnes her:

Hvorfor er Norges Kampsportforbund (NKF) medlem av de internasjonale særforbundene?

Internasjonal idrett er organisert i et hierarki basert på markedskrefter gjennom synlighet, oppmerksomhet og anerkjennelse. Den internasjonal olympiske komité (IOC) har en av verdens sterkeste logoer i de olympiske ringer som er internasjonalt beskyttet som varemerke.

NKF står per januar 2023 tilsluttet internasjonale særforbund for h.h.v. taekwondo, jujutsu, wushu, muaythai og kendo. Samtlige er internasjonalt tilsluttet GAISF og de internasjonale særforbundene for taekwondo og wushu er også IOC-anerkjente.

Internasjonale særforbund står tilsluttet GAISF, og de olympiske særforbundene inngår også i IOC. Poenget med tilslutningene er å samle og støtte medlemsorganisasjonene. Et overordnet mål er å sikre godt styresett og bærekraft, hvor blant annet antidopingarbeidet inngår. I tillegg skal synligheten økes gjennom multisport-arrangementer.

Mer informasjon om det internasjonale idrettshierarkiet, og hvorfor kampsportforbundet er medlem av internasjonale særforbund, finner du på denne siden.