Internasjonale særforbund

Norges Kampsportforbund (NKF) er et fleridrettsforbund innen Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)

NKF organiserer mange kampsporter og er tilsluttet følgende internasjonale særforbund:

Internasjonale særforbunds vedtekter finnes her:

Hvorfor er Norges Kampsportforbund (NKF) medlem av de internasjonale særforbundene?

Internasjonal idrett er organisert i et hierarki basert på markedskrefter gjennom synlighet, oppmerksomhet og anerkjennelse. Den internasjonal olympiske komité (IOC) har en av verdens sterkeste logoer i de olympiske ringer som er internasjonalt beskyttet som varemerke. Global Association of International Sports Federations (GAISF) er en organisasjon som samler både olympiske og ikke-olympiske idretter, herunder avholder Sportaccord konferanser. Internasjonale særforbund står tilsluttet GAISF og de olympiske særforbundene inngår også i IOC. Poenget er å samle og støtte medlemsorganisasjonene slik at godt styresett og bærekraft sikres, herunder inngår strukturer i.f.t. antidoping arbeid. Videre skal synligheten økes gjennom multi-sport arrangementer.

NKF står tilsluttet fem internasjonale særforbund for h.h.v. karate, taekwondo, jujutsu, wushu og kendo. Samtlige er internasjonalt tilsluttet GAISF og de internasjonale særforbundene for karate, taekwondo og wushu er også IOC anerkjente. Taekwondo og karate er på det olympiske program for øyeblikket og mottar økonomisk støtte fra IOC. Oppmerksomheten rundt de olympiske idretter har økonomisk og sportslig verdi som er svært ettertraktet. I tillegg gir det status. De internasjonale særforbundene er dermed anerkjent som den offisielle bevegelse for sin særidrett med idrettsgrener og utgjør autoriteten på sin idretts felt, herunder definerer regelverk og mesterskapstyper. De er i utgangspunktet underlagt en demokratisk styreform og høyeste besluttende organ er kongressen. I tillegg arrangerer de verdensmesterskap og kontinentale mesterskap samt ulike ligaer og kvalifiseringsstevner til OL. De nasjonale medlemslandene kan dermed trekke på regelverk og anerkjente internasjonale arenaer å delta på med sine representasjonslag og delegater, innenfor en internasjonal anerkjent og offisiell ramme.

Internasjonale og nasjonale stilartsorganisasjoner har ikke den samme offisielle status og anerkjennelse og er dermed sekundær aktivitet som kan tjene som gode arenaer for mange utøvere i sin vei mot internasjonalt toppnivå innen de internasjonale særforbundene. Dette setter føringer for nasjonale særforbund innen sine respektive lands nasjonale idrettsforbund og olympiske komiteer. Ved interessekonflikter vil stilartsaktiviteter måtte vike så lenge medlemskapet opprettholdes gjennom internasjonale særforbund og nasjonale idrettsforbund og olympiske komiteer. Det er langt på vei en selvmotsigelse å være medlem av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) uten samtidig å være medlem av internasjonalt GAISF-tilsluttet særforbund der dette finnes. Fordelen med medlemskap for NKF bør dermed være innlysende; Idrettslig fellesskap innenfor offentlig ramme, status, synlighet, sportslig og økonomisk merverdi.