Trygg på Trening

Samarbeid mellom Redd Barna og NKF

Norges Kampsportforbund tar ansvar for å øke bevisstheten om viktige grenser, skape en kultur der det trygt å si ifra og utvikle gode rutiner.

Trygg på trening

Trygg på trening med Redd Barna er et kurs som skal gjøre klubben deres til et trygt sted for barn. Kurset gir trenere kompetanse om hva seksuelle overgrep er, hva man skal gjøre hvis man er bekymret for et barn og hva man kan gjøre for å forebygge disse uønskede hendelsene i egen klubb. Kurset skal holdes av og i klubben for klubbens trenere og andre frivillige med en rolle rundt barn og unge.

Veilederkurs

Den eneste forkunnskapen som trengs, er at den eller de som skal holde kurset i klubben må gjennom et Train the trainee-/veilederkurs på 90 minutter. Veilederkurset skal trygge kursholder og gjøre kursholder kjent med innholdet. For påmelding til veilederkurs kan du sjekke vår kurskalender her.

 

Gjennomføring av kurset i klubben

Klubber som ønsker å gjennomføre kurset i klubben får tilsendt alt kursmateriale digitalt, og selve utdanningsverktøyet er enkelt bygget opp. Den består av et støtteark som beskriver hvilke videoer som skal spilles av, hva som skal gjøres eller diskuteres, samt diverse informasjon om tematikken. I kurset diskuteres det ulike dilemmaer trenere ofte kan møte, og klubben sitter igjen med et ferdig planverk bestående av en beredskapsplan, etiske retningslinjer og en enkel handlingsplan bestående av tre konkrete tiltak.

Bildet er et eksempel på problemstilling som diskuteres i kurset.

 

Estimert gjennomføring av kurset i klubben er ca. 2 timer, avhengig av hvor mye tid man ønsker å sette av til å diskutere.

Kruset og kursmaterialet er gratis, og tiltenkt klubbstyrer og trenere, og ev utøvere som på sikt har som mål om å bli trener/instruktør. Vi har satt anbefalt aldersgrense 15 år.

Kurset er også utviklet på engelsk.