Trygg på Trening

Samarbeid mellom Redd Barna og NKF

Norges Kampsportforbund tar ansvar for å øke bevisstheten om viktige grenser, skape en kultur der det trygt å si ifra og utvikle gode rutiner.

Trygg på trening

Trygg på trening med Redd Barna er en prosess som skal gjøre klubben deres til et trygt sted for barn. Prosessen skal gi trenere kunnskap om hva seksuelle overgrep er, hva man skal gjøre hvis man er bekymret for et barn og hva man kan gjøre for å forebygge disse uønskede hendelsene i egen klubb. Prosessen skal holdes av og i klubben for klubbens trenere og andre frivillige med en rolle rundt barn og unge.

Veilederkurs

Den eneste forkunnskapen som trengs er at den eller de som skal holde prosessen i klubben må gjennom et Train the trainee-/veilederkurs på 90 minutter. Veilederkurset skal trygge kursholder og gjøre kursholder kjent med innholdet. Vi oppfordrer spesielt barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig til å ta dette kurset og være ansvarlige for det videre arbeidet i klubben. For påmelding til veilederkurs kan du sjekke vår kurskalender her.

 

Gjennomføring av kurset i klubben

Klubber som ønsker å gjennomføre prosessen i klubben får tilsendt alt kursmateriale digitalt, og selve utdanningsverktøyet er enkelt bygget opp. Den består av et støtteark som beskriver hvilke videoer som skal spilles av, hva som skal gjøres eller diskuteres, samt diverse informasjon om tematikken. I løpet av prosessen skal det ulike dilemmaer trenere ofte kan møte diskuteres, og klubben sitter igjen med et ferdig planverk bestående av en beredskapsplan, etiske retningslinjer og en enkel handlingsplan bestående av tre konkrete tiltak.

Bildet er et eksempel på problemstilling som diskuteres i kurset.

Etter gjennomføring av prosessen i klubben med minimum 8 deltakere kan klubben få tilsendt bekreftelse på gjennomføringen som kan henges synlig i klubbens lokaler. Sammensetningen av deltakerne fra klubben skal være både representanter fra klubbstyret, trenere og medlemmer for å sikre at flest mulig kjenner til arbeidet.

Kruset og kursmaterialet er gratis. Vi har satt anbefalt aldersgrense 15 år. Kurset er også utviklet på engelsk.