Satser videre etter suksess i 2017

Publisert 29.11.2017

Jujutsu-seksjonen har planene klare for neste år etter et vellykket 2017. –  I 2017 hadde vi både et rekordstort Haugesund Open og et NM med utdeling av kongepokal. Vi er klare på at vi skal være like ambisiøse fremover, sier Christoffer Forsberg i konkurranseutvalget.

I tillegg til flere vellykkede stevner i løpet av 2017 ble det også startet talentsamlinger for konkurrerende utøvere.

– Det vil også satses internasjonalt på talentlaget i 2018, og hvis muligheten byr seg er det ønskelig å få kvalifisert utøvere til både junior-VM og senior-VM. Vi er optimistiske med tanke på å utvikle utøvere til internasjonalt toppnivå. Klubbenes rolle i dette arbeidet er selvfølgelig svært viktig. I 2018 har derfor konkurranseutvalget også et ønske om å besøke flere klubber som er interessert i et innblikk i hva konkurranse-jujutsu innebærer, forklarer Forsberg.

Gratis tilbud til klubbene

Konkurranseutvalget har en klar målsetting om å bygge oppunder de allerede eksisterende konkurranseformene innenfor jujutsu: fighting, duo og ne-waza, og Norges Kampsportforbund og jujutsu-seksjonen ønsker derfor å gi gratis kurstilbud om disse konkurranseformene til alle klubber tilknyttet Norges Kampsportforbund.

– Vi ser en økning i antall påmeldinger til stevner særlig innen ne-waza, noe vi anser som svært gledelig, og vi ønsker selvfølgelig å støtte denne utviklingen. Informasjon om kursene vil legges ut fortløpende på kampsport.nos kurskalender, og vi oppfordrer alle interesserte klubber til å følge med på kalenderen, sier Forsberg.

Steget videre

I løpet av 2017 ble det også startet talentsamlinger for utøvere i konkurranse-jujutsu. Disse samlingene er til for å bidra ytterligere til utviklingen av utøvere med ambisjoner om om å konkurrere internasjonalt.

– Samlingene skal gi økt kunnskap og ferdighetsnivå, slik at utøveren kan ta steget videre. Konkurranseutvalget vil i 2018 reise til klubbene med utøvere på talentlaget for å holde inspirasjonssamlinger. Her vil utøverne på talentlaget kunne vise at det finnes muligheter for å utvikle seg som en konkurranseutøver, og kunne tre frem som gode rollemodeller for andre. Inspirasjonssamlingene vil være åpne for alle klubber tilknyttet Norges Kampsportforbund, forklarer Forsberg.

Satser på kursing

Seksjonen satser også på kompetanseheving av dommere og trenere i 2018: Den nasjonale talentsamlingen i januar vil bli samkjørt med dommerkomitéens dommerutdanning (lisenskurs), slik at både utøvere og dommere vil sitte igjen med et større utbytte.

– Dette er en del av en langsiktig plan både for å få opp dommerstammen og øke kompetanse hos utøverne når det gjelder reglementet. Det er også i planene å utvikle et kurs for trenere og coacher, som tar sikte på en innføring i reglementet (dog ikke en fullverdig dommerlisens). Dette for å bidra til økt forståelse, som igjen kan tas med tilbake til klubbene og styrke interessen for konkurransesystemet, avslutter Forsberg.