Jujutsu seksjonsleir i Stavanger

Publisert 22.05.2015
Redigert 27.07.2015

I forbindelse med åpning av den nye kampsportfløyen i Siddishallen ble det 18-19. april avhold seksjonsleir. Vel 60 deltakere var innom leiren de 2 dagene.

Stavanger JJ som har flyttet inn i de nye flotte lokalene stod for det praktiske rundt leiren.

Topp instuktører som Ken Culshaw, Rune S. Henrichsen og Margaret Aase var hyret inn. Disse instruerte på omgang mellom de forskjellige gruppene – fra barn til voksne.

Tilbakemelding fra deltakerne var meget positive, og klubben håper at dette kan være starten på en årlig seksjonsleir med forskjellige arrangørklubber. Med støtte fra seksjonen bør det være mulig for flere klubber å påta seg en slik oppgave.