God stemning på årets store sommerleire i jujitsu

Publisert 21.08.2023
Redigert 22.08.2023

Sommerleirene i Risør og Langesund er en viktig årlig tradisjon for de norske jujutsu-miljøene. Les mer om arrangørenes opplevelser av sine arrangement her.

Ønsker din klubb å synliggjøre deres arrangement i vår terminliste på kampsport.no? Les hvordan her.

Norway Ju Jitsu Camp 2023

Av Styreleder i Grenland Ju Jitsu Klubb, Morten Gøytil

Grenland Ju Jitsu arrangerte sammen med Ju Jitsu Norge sommer leir for kampsport utøvere i Langesund fra torsdag den 29 juni til søndag den 2 juli.
Leiren har en variasjon av instruktører med hovedtyngde på Ju Jitsu Norge, men også anerkjente instruktører som Alain Sailly. I år var det også instruktører fra Kristiansand kampsportsenter og fra Sverige som instruerte i newaza/BJJ.

Foto: Kristian Moen

Leiren er en av de største Ju Jitsu leirene i Norge, og i år var det over 150 deltagere fra både Norge, Sverige og Danmark. Med sosiale samlinger på fredag og lørdag for deltageren.

En stor andel av deltageren er barn og unge, som da får en sommersamling for å drive idrett og være sosiale med jevnaldrende.
Det er svært viktig for Ju Jitsu Norge og Grenland Ju Jitsu at det arrangeres en leir som treffer både medlemmer i Ju Jitsu Norge og utenfor, med en lei som fremmer Ju Jitsu, kampsport på en positiv måte. Da med treningsglede, samhold og som em sosial arena der man samles.
Leir drives på dugnad fra Grenland Ju Jitsu sin side, Med tilrigging, kiosk og administrasjon.

Overskudd går til Grenland Ju Jitsu og Ju Jitsu Norge, Hos Grenland Ju Jitsu går overskuddet tilbake til klubben for daglig drift og arrangementer i klubben for barn og unge.

Sommerleiren i Risør 2023

Av Ellen Skjold Kvåle, Romerike Jujitsu Klubb

Risør Ju Jitsu Klubb og Romerike Jujutsu Klubb arrangerte sin årlige sommerleir i Risørhallen fra torsdag 6. til søndag 9. juli.
Fjorårets leir var en suksess sportslig, og vi klarte oss så vidt økonomisk.

Deltakerantallet var lavt, men vi ville fortsatt prøve på nytt. Vi hadde noe flere deltakere i år, men det var ikke kjærkomment med renteøkning og generell dyrtid, sjøl om leiren vår tilbyr mye trening for pengene. Vi tilbød gratis overnatting i hallen, og vi fyrte opp Budogrillen hver kveld etter trening, slik at hallen blei det sosiale møtestedet. I år bodde også instruktørene (med unntak av Unni Stangnes) i hallen, og det var veldig positivt for det sosiale, ved at de var på stedet hele tida.

Sportslig er det verdt å nevne at Romerike JJK fikk sin aller første yondan i klubbens historie, da Uwe Kubosch blei gradert på leirens første dag. For Romerike JJK er det også verdt å nevne at han instruerte på leiren.

Treningene varte fra klokka 11:00 til 17:00 på torsdag, 10:00 til 18:00 fredag. Til sammen blei det 34 timer effektiv trening, utenom pausene.

Vi hadde ca 40 deltagere fra følgende klubber:
● Risør Ju Jutsu Klubb
● Romerike Jujutsu Klubb
● Sandar Ju Jitsu Klubb
● Tønsberg Ju Jitsu Klubb
● Grenland ju jitsuklubb
● Haugesund ju jitsu Klubb
● Arendal Jujutsu klubb
● Kristiansand Yamaue Aikijutsu Klubb
● Sentrum Kampsport, Sarpsborg
● Solna Jujitsuklubb, Stockholm
● Minami Budokai, Stockholm
● Trondheim Ju Jitsu Klubb

Vi fikk veldig positive tilbakemeldinger fra deltagerne, men vi er skuffa over at det ikke var flere. Dyrtid kan være en mulig årsak, men også at vi i år hadde litt mye jujutsu. Vi fikk også veldig gode tilbakemeldinger på instruktørene, som var:
● Soke Yamaue, 10. dan Yamaue aiki jujutsu/Nord Shaolin kung fu
● John Monaghan, 7. dan koyama ryu aiki jujutsu
● Unni Stangnes, 5. dan JJN
● Johan Skålberg, Punang Guro Kali Sikaran
● Phil Blackburn, 7. dan kuroyaki ryu jujutsu
● Uwe Kubosch, 4. dan keiwa ryu jujutsu

Soke Yamaue er øverste tekniske mentor for begge arrangørklubbene. Økonomisk har vi gjort en innsats for å holde utgiftene lave. Vi har kunnet gjenbruke en del
materiell fra i fjor, instruktørene har overnatta i hallen, matter har vi fått låne av Kampsportforbundet og transport har langt på vei løst seg ved deltakere som har stilt opp og
en arbeidsgiver har latt oss låne varebil.

Sommerleir i Risør 2023. Foto: Romerike JJK