Ny frist for å nominere kandidater til styret

Publisert 12.02.2018
Redigert 14.02.2018

Jujutsu-seksjonen har utsatt fristen for å nominere kandidater til styret til fredag 16. februar. – Vi trenger minimum 3-5 nye kandidater og minst 2 kandidater må være kvinner i henhold til NIFs lov. Det er også sterkt ønskelig med en kandidat fra krav maga til styret, sier valgkomiteens leder Terje Kårstad.

Valgkomiteen ønsker forslag på gode kandidater som har engasjement og lyst til å påvirke og tilrettelegge den idrettslige utviklingen innen jujutsu, krav maga og selvforsvarsorienterte kampsporter. Vi ønsker spesielt forslag på ungdom/yngre voksne.

Dagens styre ser slik ut og alle står på valg for neste 2-årige tingperiode:

  • Styreleder Rolf Magne Larsen Stavanger ju jitsu klubb
  • Nestleder Karina Tofsland Tønsberg Ju jitsu klubb
  • Styremedlem Leif Gunnar Økland Haugesund jujutsu klubb
  • Styremedlem Lillian Maurstad Oslo ju jitsu klubb
  • Styremedlem Morten Venberget Oslo krav maga klubb
  • Varamedlem Anne Søvik Sentrum ju jitsu klubb (Bergen)
  • Varamedlem Ottar Vassenden Bergen vest kampsportklubb

Seksjonsstyrets oppgave er å organisere konkurranser, dommerkurs og konkurransefrie tiltak (treningsleirer, seminarer, graderinger) via komiteer og frivillige, herunder drive rekruttering og utviklingsarbeid samt følge opp de økonomiske forhold.

Trenger nye kandidater

Basert på tilbakemeldinger fra sittende styremedlemmer og lavt antall nominerte kandidater har jujutsu-seksjonen utsatt fristen for å nominere kandidater til styret til fredag 16.februar. – Vi trenger minimum 3-5 nye kandidater og minst 2 kandidater må være kvinner i henhold til NIFs lov. Det er også sterkt ønskelig med en kandidat fra krav maga til styret, sier seksjonsleder Terje Kårstad.

Hvis du kjenner noen som bør være med og styre dette arbeidet, vennligst send forslag på kandidater til valgkomiteen innen fredag 16. februar 2018.
valg2018jujutsu@kampsport.no.

Mer informasjon finner du i vedlagte brev fra valgkomiteen