Årlig instruktørseminar

Publisert 11.03.2019
Redigert 18.04.2019

Jujutsuseksjonen hadde sitt årlige instruktørseminar 15.-16. februar på Gardermoen. Årets tema var barn og ungdom. 

I år hadde seksjonen klart å få med seg to spennende forelesere, og hovedtema for seminaret var barn og ungdom i klubb og hvordan man best kan legge forholdene til rette for trygge rammer og god kommunikasjon.

Fredagens foredragsholder var Elin Langli fra Redd Barna og temaet «Trygg på trening». Kurset tok opp spørsmål som «Hva skal du gjøre hvis du har en mistanke om at et barn ikke har det godt?» og «Hvordan kan en klubb skape trygge handlingsrammer for voksne, når de er bekymret for et barn?». Målet med foredraget «Trygg på trening» er å skape trygge arenaer for barn gjennom at trenere får økt kunnskap og kompetanse om seksuelle overgrep mot barn.

Redd Barna har gjennomført tilsvarende kursopplegg i flere idrettsklubber med gode resultater.

Lørdag startet med psykologspesialist Joachim Haarklou som fortalte hvordan barn og ungdom tenker og reagerer. Målet var å styrke instruktørers grunnlag for å forstå barns handlinger og væremåter, samt hvordan kunne gi en instruksjon med et best mulig resultat for barn. Her omfattes alt fra det “normale” på treningen, til det mer utfordrende med spesielle situasjoner og tilstander.

Totalt var det rundt 20 deltakere på seminaret, og denne gang deltok også instruktører fra taekwondomiljøet. Jujutsuseksjonen hadde åpnet opp for deltakere fra andre seksjoner da temaene gjelder alle. På sikt håper seksjonen at vi skal få med deltakere fra alle seksjoner, og kanskje ansvaret for seminaret kan gå på rundgang mellom de forskjellige seksjonene.