Utstyr mot utenforskap – søk om utstyr til klubben

Publisert 18.10.2018

  1. Nå kan medlemsklubbene søke om konkurranse-, trenings- og sikkerhetsutstyr samt personlig utstyr for å bekjempe utenforskap.

Det er ofte behov for treningsmatter, slagputer og annet i klubbene. Samtidig er det noen av medlemmene som sliter med å betale medlemskontingent og avgifter i tillegg til å kunne kjøpe treningsdrakt/belte og beskyttelsesutstyr. Gjennom Kampsportforbundets utstyrsordning, finansiert via gave fra Sparebankstiftelsen DNB, kan klubbene lettere legge til rette for å forhindre utenforskap og få alle med. Les alt og søk via vår nettside under tilskudd.