Utstyr mot utenforskap

Nå kan medlemsklubbene søke om konkurranse- trenings- og sikkerhetsutstyr samt personlig utstyr for å bekjempe utenforskap.

Vi vil ha alle med på kampsport. Nå kan klubbene søke om utstyr og drakter slik at det blir lettere å få alle med!

Gjennom Kampsportforbundets utstyrsordning, finansiert via gave fra Sparebankstiftelsen DNB, kan klubbene lettere legge til rette for å forhindre utenforskap og få alle med. Utstyret distribueres via forbundets KampShop. Dersom ønsket utstyr ikke finnes på KampShop kan det bestilles fra andre leverandører.

Utstyrsordningen som utlyses gjelder generelt klubbutstyr og personlig utstyr. Klubber kan søke på en av delene eller begge deler, men det settes krav om at klubben tar i bruk ALLEMED verktøyet og at klubbene selv dekker eventuelle fraktkostnader og ekstra påtrykk av logo e.l. Eksempler på utstyr er treningsmatter, slagputer, treningsdrakter/belter og beskyttelsesutstyr.

ALLEMED er et gratis verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne gode løsninger på hva som kan gjøres for å få alle med.

NB! Søknadsfristen for denne ordningen er 15. november 2018.

 

Slik søker du om tilskudd mot utenforskap:

  • Gjør deg kjent med ALLEMED-verktøyet og registrer klubben
  • Lagre en screenshot eller en PDF av bekreftelsesmailen fra ALLEMED og last den opp i søknadsskjemaet. 
  • Gå til «Sparebank» på KampShop (Judomatter 1×2 m kommer senere. Koster ca. 1400,- per stk. Fyll i så fall inn i skjema med teksten «Judomatte» i varenummer).
  • Velg antall og produktene du ønsker å søke på. Trykk deretter på «Legg inn bestilling» så får du opp summen (IKKE klikk «gå til bestilling»).
  • Gå deretter inn på søknadsskjemaet nederst på denne siden og legg inn varelinjer, størrelser, antall og beløp.
  • Ved bestilling fra annen leverandør: I linjen «Informasjon om innkjøpene», under «varenummer», fører du inn type utstyr. La «Evt. Størrelse» være blank og skriv inn antall og sum. 
  • Du kan legge til så mange varelinjer du ønsker
  • Til slutt legger du inn totalsummen
  • Etter søknadsfristens utløp vil alle søknader behandles opp mot hverandre og klubben får deretter beskjed om tildelt beløp, som benyttes til å ta ut utstyr ved endelig bestilling i KampShop.
  • Ved bestilling fra annen leverandør: Faktura fra leverandør kan etter tildelingen sendes direkte til Kampsportforbundet (faktura må ikke overstige tildelt beløp).

Vi minner samtidig om idrettsforbundets utstyrsordning «Spillemidler til utstyr» som utlyses hver høst og hvor klubber kan få dekket inntil 1/3 av midlene til godkjent utstyr (ikke personlig utstyr). Du kan lese om vilkår og frister for denne løsningen på idrettsforbundets sider

FRISTEN ER UTLØPT – takk for alle søknader – tilbakemelding kommer.