Tore Bigseth (51) ny president i Norges Kampsportforbund

Publisert 10.06.2021

Pressemelding
Norges Kampsportforbund avholdt del 2 av forbundstinget 6. juni. I år ble forbundstinget avholdt digitalt grunnet koronasituasjonen. På sakslisten sto blant annet forbundets langtidsplan- og budsjett, samt valg. Tore Bigseth fra Ålesund ble valgt som ny president.

Tore Bigseth (51) er medlem av Ålesund Ju Jitsu Klubb. Han har lang erfaring innen norsk kampsport, ikke minst som en del av presidentskapet i forbundsstyret, seneste i tingperioden 2016-2018. Bigseth er salgs- og markedsdirektør for Norengros Ødegaard Engros AS i Ålesund. Han startet med ju jitsu i 1987.

Tore Bigseth er ny president i Norges Kampsportforbund. Foto: Privat.

– Når valgkomiteen kontaktet meg, ble jeg litt overrasket. Jeg har vært borte en periode og så ikke på meg selv som den mest naturlige kandidaten. Etter å ha snakket mer med valgkomiteen om hva de ser for seg som utfordringene forbundet står overfor, valgte jeg likevel å takke ja til å stille opp som kandidat, opplyste Bigseth i forkant av forbundstinget.

Politisk kløkt og samarbeidsevner

På forbundstinget presenterte valgkomiteens leder, Trond Berg, komiteens innstilling til nytt forbundsstyre. Han understreket i sin presentasjon Bigseths brede erfaring og gode personlige egenskaper.

– Det er veldig viktig at Norges Kampsportforbund nå videreutvikles på en helhetlig og harmonisk måte. Tore var lenge 1. visepresident da jeg selv var president. Jeg kjenner han godt, og vet at han har et flott verdigrunnlag. Valgkomiteen var helt samstemte om at hans bakgrunn, politiske kløkt og samarbeidsevner, samt evnen til å megle, gjorde han til den beste kandidaten, sa Berg.

Bigseth selv avsluttet forbundstinget med å takke for tilliten, og understreket at han ser frem til å jobbe for norsk kampsport frem mot nytt forbundsting neste år.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på et år som president i Norges kampsportforbund. Jeg er stolt over å få lov til å representere dere. Jeg gleder meg til å jobbe samme med gamle venner, og også til å bli kjent med nye folk med hjerte for kampsport. Når vi nå tar fatt på en ny tingperiode er det viktig å ta med seg at de fleste av oss er enige om det meste. Allikevel må vi ikke se bort i fra de uenighetene vi har. Det at disse også får en plass er viktig, for å sikre ulike perspektiver når vi skal fatte beslutninger. Det blir bedre beslutninger av dette, avsluttet Bigseth.

Nytt styre

I tillegg til valg av president ble det også valgt nye styremedlemmer. Det nye styret i Norges Kampsportforbund frem mot neste forbundsting i 2022 er som følger:

President: Tore Bigseth

1. visepresident: Line Gulbrandsen

2. visepresident: Øyvind Andreassen

Styremedlem: Anita Norheim

Styremedlem: Erling Svanberg Mytting

Styremedlem: Per Christian Garnæs

Styremedlem: Jannikke Berger

Styremedlem: Øyvind Kveine Haugen

Styremedlem: Geir Olav Jensen

Varamedlem: Siv Jorunn Fossum

Varamedlem: Geir Havreberg

 

All informasjon om Forbundstinget finner du på vår samleside om forbundstinget. Godkjente protokoller fra både forbundstinget og seksjonsmøtene publiseres i løpet av uke 23.