Forbundsting del 2: Presentasjon av kandidater til forbundsstyret

Publisert 21.05.2021
Redigert 25.05.2021

Forbundstinget del 2 avholdes 5.-6. juni. Nedenfor finner du oversikt over valgkomiteens innstillinger til nytt forbundsstyre. Vi oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med kandidatene!

Vi ser frem til å ønske alle velkommen Forbundstinget, og oppfordrer alle delegater til å gjøre seg kjent med valgkomiteens innstilling til nytt forbundsstyre i forkant av møtet.

All relevant informasjon om del 2 av forbundstinget finner du på vår samleside.

Presidentskap:

Navn: Tore Bigseth
Alder: 50 år
Innstilt som: President
Klubb: Ålesund Ju Jitsu klubb
Yrke: Salgs og markedsdirektør for Norengros Ødegaard Engros AS i Ålesund.
Hvem er du/bakgrunn: Jeg er gift og har to barn (11 og 17 år). Jeg bor i Tennfjord utenfor Ålesund. Jeg startet med ju jitsu i 1987 og var aktiv i mange år. Har hatt alt av roller i egen klubb, men siste årene har jeg ikke trent aktivt. Når den aktive treningen avtok fortsatte jeg å være aktiv i styrer. Jeg har sittet i seksjonsstyret for jujutsu og har flere perioder som visepresident i forbundsstyret.
Hvorfor ønsker du å bli medlem i forbundsstyret? Når valgkomiteen kontaktet meg, ble jeg litt overrasket. Jeg har vært borte en periode og så ikke på meg selv som den mest naturlige kandidaten. Etter å ha snakket mer med valgkomiteen om hva de ser for seg som utfordringene forbundet står overfor, valgte jeg likevel å takke ja til å stille opp som kandidat. Det kan være at nettopp det at jeg har vært borte en periode kan være bra? Det gir meg et annet perspektiv.

Jeg mener det vi har klart å få til med organiseringen av våre idretter i Norge er veldig positivt for alle idrettene våre. Uavhengig av hvilken tilknytning de har. Det er utfordrende å balansere forventinger og krav fra klubber, seksjoner, idrettsforbundet og de internasjonale organisasjonene vi er medlemmer i. Men jeg mener det er viktig at vi lykkes. Jeg ønsker å bidra til dette.

Hvilke områder er du opptatt av på vegne av NKF, og hva kan du bidra med? Jeg håper jeg kan bidra med å legge til rette for den videre utviklingen til forbundet. Denne perioden blir viktig, vi skal bestemme veien videre for forbundet. Å finne løsninger alle kan enes om er krevende, men allikevel helt nødvendig.  Mitt mål er å bidra gjennom dialog med de forskjellige grupperingene og på den måten finne en slik løsning vi kan enes om. Det tror jeg er det viktigste jeg kan bidra med.

 


 

Navn: Line Gulbrandsen
Alder: 48
Innstilt som: 1. visepresident
Klubb: Trondheim NTN Taekwon-do klubb
Yrke: Advokat med egen advokatpraksis i Stjørdal.
Hvem er du/bakgrunn: Bosatt i Trondheim. Mamma til to flotte tenåringer. Trent ITF-taekwon-do siden 15.05.1985, altså i 36 år. Medlem i Trondheim NTN Taekwon-do klubb og æresmedlem i Værnes NTN Taekwon-Do klubb (stiftet denne klubben i 1998). Aktiv instruktør og dommer. Har hatt styreverv i NKF siden 2004.
Hvorfor ønsker du å bli medlem i forbundsstyret? Jeg ønsker å gjøre en innsats for kampsport i Norge. Ønsker å bidra til at alle får et godt aktivitetstilbud og gode rammebetingelser for egen aktivitet.
Hvilke områder er du opptatt av på vegne av NKF, og hva kan du bidra med?

 

Likebehandling av alle våre medlemmer, uavhengig av type kampsport/gren, stilart og internasjonal tilknytning. Styrket medlemsfokus og mest mulig ressurser til aktivitet.

Jeg har lang erfaring innenfor kampsport og som tillitsvalgt i NKF, i tillegg til juridisk kompetanse. Jeg er opptatt av å finne gode løsninger, til det beste for alle våre medlemmer.

 


 

Navn: Kjell Gunnar Jacobsen
Alder: 65
Innstilt som: 2. visepresident
Klubb: Bergen Ikita Karateklubb
Yrke: Instruktør ved Norsk Senter for Offshoreudtdanning (NOSEFO); en ideell stiftelse med formål å drive opplæring av personell for norsk petroleumsvirksomhet, skipsfart og landindustri.
Hvem er du/bakgrunn: Trent karate siden 1977. Vært landslagsutøver og landslagstrener. Internasjonal dommer i 15 år. Vært leder for karateseksjonen og medlem av forbundsstyret 2016 – 2018. Tidligere leder av dommerkomiteen for WKF. President for Wado International Karate Federation Norge.
Hvorfor ønsker du å bli medlem i forbundsstyret? Jeg mener at mangfoldet i Norges Kampsportforbund trenger et styre som har kunnskap og bred erfaring fra flere arenaer innen idrettene. Jeg ønsker å jobbe for dette mangfoldet og bidra til fortsatt utvikling av forbundet både som breddeidrett og toppidrett.
Hvilke områder er du opptatt av på vegne av NKF, og hva kan du bidra med?

 

Jeg er spesielt opptatt av tydelig kommunikasjon og at det jobbes godt for å nå de felles mål som settes, både kortsiktig og langsiktig. Jeg kan bidra med et tettere samarbeid mot både seksjoner og grenkomiteer, og ser på dette som et klart behov ettersom organisasjonen har vokst til det den er i dag. Vi trenger også en synlig stemme internasjonalt slik at Norge kan følge med utviklingen både sportslig og politisk ute i verden.

 

Styremedlemmer:

Navn: Anita Norheim
Alder: 23
Innstilt som: Styremedlem
Klubb: Fana NTN Taekwon-Do Klubb
Yrke: Student. Tar for tiden mastergrad i Medie- og interaksjonsdesign og brenner for å skape gode brukeropplevelser!
Hvem er du/bakgrunn: Jeg kommer fra Bergen. Jeg driver med ITF Taekwon-Do og trener i Fana NTN Taekwon-Do Klubb. I klubben er jeg aktiv utøver, instruktør og styremedlem. Jeg trives altså godt både foran og bak scenen. I tillegg er jeg nestleder i Norges Kampsportforbunds Ungdomskomite.
Hvorfor ønsker du å bli medlem i forbundsstyret? Jeg ønsker å kunne være med å forme Kampsportforbundet og å kunne bidra til å skape idrettsglede for alle uansett nivå og rolle. Jeg gleder meg også veldig til å få ny erfaring, lære gjennom praksis og lære av de mer erfarne. Samtidig ønsker jeg å bidra med å tenke nytt og innovativt.
Hvilke områder er du opptatt av på vegne av NKF, og hva kan du bidra med? Jeg er veldig opptatt av at alle skal føle seg inkludert i idretten og å tilrettelegge for å holde på medlemmer lengst mulig. Dette gjelder uansett om en persons drøm er å bli verdensmester, dommer eller styremedlem. Jeg er også opptatt av team og samarbeid. Jeg håper å kunne bidra med nye synsvinkler og å tenke utenfor boksen. Sist, men ikke minst ønsker jeg å være en representant for ungdom og unge voksne.

 


 

Navn: Erling Svanberg Mytting
Alder: 46
Innstilt som: Styremedlem
Klubb: Oslo Taekwondoklubb
Yrke: Systemutvikler og rådgiver i IT-bransjen. Har jobbet i Statens Lånekasse for utdanning, Storebrand Forsikring, If. Forsikring, Codan Forsikring, Nordea og Visma.
Hvem er du/bakgrunn: Jeg begynte med kampsport (taekwondo) i 1995 i Bodø Taekwondo Klubb, og har senere trent i Haugaland Taekwondo klubb og fra 2001 i Oslo Taekwondoklubb. Jeg er også pappa til Christine som skal begynne på skolen denne høsten, samboer med Linn Anett og bosatt i Oslo.
Hvorfor ønsker du å bli medlem i forbundsstyret? Min motivasjon for å takke ja til en plass i forbundsstyret er at jeg vil bidra til at WT-taekwondo skal finne sin plass i NKF, vokse innad i NKF og bruke NKF som plattform for å utvikle egen stilart både i bredden og som konkurranseidrett.

Jeg vil jobbe for å ivareta- og styrke Norges Kampsportforbund som den overordnede organisasjonen for kampsporter i Norge, men vil samtidig jobbe for prinsippet om at det er de som er nærmest stilarten som er best plassert til å ta de viktige og strategiske avgjørelsene for egen idrett. Det er stilartene som utgjør Kampsportforbundet, ikke Kampsportforbundet som definerer stilartene.

Hvilke områder er du opptatt av på vegne av NKF, og hva kan du bidra med? Siden om lag 2003 har jeg med noen få unntak vært knyttet til WT-seksjonen ved verv i dommerkomiten og seksjonsstyret. Jeg har vært dommerkomiteens sekretær, dens leder (en posisjon jeg pt. fremdeles har), nestleder og leder i seksjonsstyret med plass i forbundsstyret i egenskap av å være seksjonens leder. Jeg er også internasjonal dommer i kamp og har vært tilstilt som dommer i rangeringsstevner, Grand Prix, EM, VM mv., i tillegg til svært mange av våre regionale- og nasjonale stevner. Jeg er også kandidat som dommer til OL i Tokyo.

Over lang tid med vekslende ansvar i seksjonen sammenstilt med en viss internasjonal erfaring, mener jeg at jeg har noe av verdi å bringe til torgs i forbundsstyret.

 

Varamedlemmer:

 

Navn: Siv Jorunn Fossum
Alder: 45
Innstilt som: 1. varamedlem
Klubb: Trondheim Taekwondoklubb
Yrke: Bioingeniør hos St. Olavs Hospital, og prosjektkoordinator hos Sunnaasstiftelsen.
Hvem er du/bakgrunn: Samboende og bosatt i Trondheim. Trener hos Trondheim Taekwondoklubb nå, men har trent karate siden 2012. Parautøver og bruker rullestol. I 2017 – 2018 ledet jeg prosjektet Hjulbeint Kampsport. Målsetning for prosjektet var hovedsakelig å gjøre kampsport kjent for andre i rullestol ved å introdusere dem for selvforsvar.
Hvorfor ønsker du å bli medlem i forbundsstyret? Jeg liker å engasjere meg, og har hatt flere verv i både idrett og frivillige organisasjoner. Da jeg ble forespurt om jeg kunne tenke meg å stille til valg ble jeg overrasket, men også stolt over at noen ser meg som en ryddig og stødig person som forhåpentligvis kan være objektiv når avgjørelser skal tas. Det er veldig spennende med det som skjer nå med en endring av organisasjonsstrukturen, og jeg tror jeg kan bidra positivt til dette.
Hvilke områder er du opptatt av på vegne av NKF, og hva kan du bidra med?

 

Jeg brenner for inkludering, og synes dette er et viktig område å fronte. Som individuelle idretter passer kampsport for alle, også mennesker med funksjonsutfordringer. Utover dette er jeg som poteten, og kan brukes der det er behov. Jeg lærer raskt, og er opptatt av å jobbe ut fra de retningslinjer som foreligger.

 


 

Navn: Jørn Nørvåg
Alder: 49
Innstilt som: 2. varamedlem
Klubb: Kristiansand Kendo Klubb
Yrke: Jeg jobber til daglig som prosjektleder i en IT-bedrift og bruker denne erfaringen i planlegging og arrangementer samt drift av klubber og miljø.
Hvem er du/bakgrunn: Jeg begynte med Kendo i Oslo 1986 og startet egen klubb i Kristiansand i 2004.
Var med på å ta Norges Kendoforbund inn i Kampsportforbundet i 2007 etter at vi hadde eget forbund siden oppstart av sporten i Norge i 1985.
Hvorfor ønsker du å bli medlem i forbundsstyret? Jeg ønsker å bidra til vekst og utvikling av forbundet
Hvilke områder er du opptatt av på vegne av NKF, og hva kan du bidra med? Eksponering og rekruttering, spesielt med fokus på gjenoppbygging av miljøer etter korona.