Nye oppdateringer i smittevernveilederen for idrett

Publisert 09.11.2020

Mandag 9. november er det kommet nye oppdateringer i den nasjonale smittevernveilederen for idrett, informerer NIF på sine nettsider. Norges Kampsportforbunds korona-veileder er derfor nå også oppdatert.

Les hele saken på NIFs nettsider.

I veilederen gis det råd om hvordan idrettslag/foreninger på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering for og spredning av covid-19. Målet med de foreslåtte smitteverntiltakene er å beskytte trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte under utøvelse av idrettsaktivitet.

Dette er de to siste endringene:

  • Endrede regler for arrangementer: Innendørs er det en grense på 50 personer ved arrangement uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
  • Det er gjort presiseringer knyttet til arrangementer utendørs der det er mulig å opprettholde 1-metersregelen. Eksempler på aktiviteter kan være slalåm, skøyter og enkeltstart i langrenn/turrenn. Se presiseringene her.

Norges Kampsportforbunds korona-veileder er nå oppdatert i tråd med ovennevnte. Forbundets korona-veileder kan leses i sin helhet her.

Sjekk lokale tiltak

Som tidligere informert om har flere kommuner nå innført strengere tiltak lokalt på grunn av nåværende smittesituasjon. Dette gjelder blant annet Oslo kommune. Alle som skal bedrive idrettsaktivitet plikter å holde seg oppdatert på, og etterfølge, lokale tiltak.

Vi oppfordrer ellers alle våre medlemmer til å holde seg oppdatert på vår samleside om korona-situasjonen.