smitteveieleder

Felles / Forbund
Nye oppdateringer i smittevernveilederen for idrett - thumbnail

Nye oppdateringer i smittevernveilederen for idrett

Mandag 9. november er det kommet nye oppdateringer i den nasjonale smittevernveilederen for idrett, informerer NIF på sine nettsider. Norges [...]