Forbundstinget 2024 – etterregistrering!

Publisert 06.05.2024

Fristen har gått ut for å bestille kost og losji samt påmelding via forbundet.

Imidlertid er det fremdeles mulig å få med seg både forbundstinget samt seksjonsmøtene. Påmeldingsfristen er lørdag 1. juni for seksjonsmøtene og 2. juni for forbundstinget. Påmelding skjer digitalt gjennom iSonen eller ved oppmøte og registrering på Gardermoen.

  • Hvem kan møte?
  • Hvem har stemmerett?
  • Hva betyr kjønnsbalanse?
  • Hva med reisekostnadene mine??

Du blir omhyggelig forklart alt dette og mer via lenken under:

Klikk på denne setningen og les alt du kommer over.