Nå er vi klare med ny plan for gjennomføring av prosjektet Ungt engasjement!

Publisert 14.10.2020
Redigert 11.12.2020

Norges Kampsportforbund har fått bevilget 950 000 kroner fra Ung Frivillig Fond. Pengene er øremerket til et prosjekt rettet mot ungdom og arrangement. Vi måtte sette på «pause» grunnet Covid-19-situasjonen i vår, men har nå tilpasset planen og er klare for ny oppstart. Vi søker nå etter deltakere i prosjektet, og oppfordrer de som er interesserte i å delta til å sende inn sin søknad innen 21. februar 2021.

Målet med prosjektet er at unge og uerfarne, sammen med eldre og erfarne, i fremtiden skal videreutvikle arrangementer sammen. Vi vil legge til rette for at ungdommer mellom 15 og 25 år skal få god og verdifull erfaring fra internasjonale arrangementer i forskjellige idretter og grener, og dermed forutsetninger til å videreutvikle egne arrangement i egen klubb. Oppgavene vil være knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av arrangementene man velger seg. Informasjon om de ulike oppgavene vil bli informert om senere, og arrangementene vil finne sted vår, sommer og høst 2021.

– Dette er en unik mulighet til å lære mye, videreutvikle deg og vokse som ung leder i idretten! Programmet legger opp til en god oppstart og forberedelsesfase, som så fører frem til konkrete oppgaver og erfaringer både før, under og etter selve arrangementene man blir en del av. La deg inspirere av utøvere og arrangører fra andre idretter og grener. Mye av det du lærer vil dessuten være overførbart til både den trener- og utøverrollen som du kanskje befinner deg i allerede. Du treffer og samhandler med aktive og idrettsinteresserte ungdom og voksne fra hele landet, og får mulighet til å skape deg et verdifullt nettverk for fremtiden, , sier Kathrine Strand Hammond som leder ungdomsprosjektet.

Obligatorisk prosjekt i egen klubb

Du blir også en enda viktigere person i klubben din! Et av målene for NKF og bruken av UFF-midlene er nemlig at kunnskapen og de viktige erfaringene som opparbeides i de internasjonale arrangementene skal videreføres til den lokale idrettsaktiviteten. Alle som deltar i prosjektet skal i etterkant av de internasjonale arrangementene gjennomføre et prosjekt i egen klubb. Dette bør gjennomføres i oktober-desember 2021. Prosjektet i egen klubb kan være en treningssamling, klubbkonkurranse, tema-/fagkveld, arrangement for teambuilding i klubben på tvers av alder og parti etc. Det er opp til hver enkelt deltaker å være kreative og vurdere type arrangement som vil passe; i samråd med klubbstyret og kontaktperson/mentor i klubben sin.

Du kan lese mer om tildelingen fra Ung Frivillig Fondet her (UFF). Søknadsskjema for deltakelse i prosjektet finner du nederst på siden.

 

Praktisk informasjon

I søknadsskjemaet vil søker bli bedt om å skrive litt om seg selv og motivasjonen for å delta, og litt om hvilke tanker de har for eget arrangement i klubben sin. I tillegg må det fremkomme hvorvidt klubben er informert om at deltaker søker, da NKF har som et krav at hver deltaker må ha en kontaktperson/mentor i egen klubb. Vi vil vite hvilke arrangement deltaker kan tenke deg å delta på (dette kan endres senere), for best mulig koordinering med arrangørene vi har avtaler med.

Etter søknadsfristen vil alle søkere bli kontaktet, og det vil bli inngått avtale mellom forbund, klubb og deltaker. Vi legger fokus på spredning i alder, geografi, kjønn og kompetanse. Det tilfaller en egenandel til hver klubb per deltaker på kr 4000,-, som forplikter klubb og deltaker til å fullføre prosjektet. Bestillinger av reise, opphold, program etc. blir ordnet og dekket av NKF og midler fra UFF på alle møteplassene. Informasjon vil bli sendt ut i god tid før samling.

Viktige datoer

Lederkurs for ungdom er ikke et krav for å delta i prosjektet, men det er en fordel å ha gjennomført kurset. I 2021 blir kurset gjennomført digitalt i perioden februar-april (datoer og tidspunkt lenger nede i teksten). De som tidligere har gjennomført lederkurs for ungdom i regi av NKF, andre særforbund eller idrettskretser vil ha mulighet til å laste opp dokumentasjon på dette i søknadsskjemaet. De som har gjennomført lederkurset vil bli prioritert i deltakelsen i dette prosjektet. Påmelding til lederkurs for ungdom finner du i vår kurskalender (innlogging med minidrett-profil).

Modul 1 – 4. februar kl 18.00-21.00
Modul 2 – 13. Februar kl 10.00-16.00
Modul 3 – 14. Februar kl 10.00-15.00
Modul 4 – 23. februar kl 18.00-21.00
Modul 5 – 10. mars kl 18.00-21.00
Oppfølgingssamling – 9. april kl 18.00-21.30

NB! Endringer kan forekomme. Dersom noen av datoene ikke passer for deg, ta kontakt med kathrine.strandhammond@kampsport.no så finner vi en løsning.

16.-18. april 2021 er første samling på prosjektet med hele prosjektgruppen samlet (obligatorisk deltakelse). Her vil man gå gjennom ulike oppgaver knyttet til de ulike arrangementene. (Informasjon om sted og program kommer.)

Evalueringssamling av prosjektet blir gjennomført i januar/februar 2022. Dato er ikke satt, men det vil trolig foregå på Gardermoen/Oslo.

Alle deltakerne må velge minimum to arrangementer – vi kan foreløpig nevne mulighet for sentrale oppgaver og roller i følgende (endringer kan forekomme!):

  • I juni blir Bislett Games arrangert i Oslo – et stort stevne med stor internasjonal oppmerksomhet – idrettsstjerner fra hele verden på rekordjakt i sine grener.
  • Oslo Marathon i Oslo i september – Et av de største mosjonsarrangementer i Norge, med stor internasjonal deltakelse!
  • VM i bryting finner sted i Norge høsten 2021- deltakere fra hele verden skal konkurrere på Nye Jordal i Oslo (vurderes som obligatorisk for alle).
  • Norges Cycleforbund arrangerer flere internasjonale ritt i Norge i 2021. Et stort apparat med mange aktører i sving.
  • Norges Golfforbund har flere arrangement/konkurranser som er aktuelle å delta på. Mer informasjon kommer.

Det kreves gode ledere og arrangører for å få disse idrettsarrangementene til å holde et nivå slik at utøverne kan levere på sitt aller beste. Se for deg hvordan erfaring og læring gjennom prosjektet kan komme DIN klubb til gode i fremtiden og send oss en søknad innen 21. februar 2021.

Med forbehold om endringer mtp Covid-19 – det er ikke alle idretter vi med sikkerhet kan si gjennomfører arrangementene sine i henhold til planer.

Dersom det er spørsmål rundt dette prosjektet kan du ta kontakt med Kathrine Strand Hammond.

There was a problem with your submission. Please review the fields below.