Krav om trenerlisens – hva og hvorfor

Publisert 12.01.2022

Norges Kampsportforbund sendte forrige uke ut en påminnelse om at alle klubber med flere enn 50 medlemmer må ha minst én trener med trenerlisens på plass innen våren. Hvis ikke kan dette få konsekvenser for klubben.

Kravet om trenerutdanning ble vedtatt av forbundstinget i 2018, og du kan lese mer om hva kravet til trenerutdanning innebærer her.

Reaksjonsformer etter fristens utløp:

  • De klubber ikke har påbegynt trenerkurs per 01.01.2022 vil få tilsendt brev med pålegg om å påbegynne lisensprosessen (ta trenerkurs) innen 1. kvartal, eller etter nærmere avtale med forbundsadministrasjonen.
  • De som fortsatt ikke oppfyller kravet etter Q1/avtale vil få melding om at de må ordne dette innen utløpet av Q2/avtale. Inntil forholdet er bragt i orden nektes klubben deltakelse på stevner og treningssamlinger i forbundets regi og fratas retten til å søke om tilskudd.
  • Klubber som per Q3 fortsatt ikke oppfyller kravet/nekter å oppfylle kravet vil bli rapportert til forbundsstyret mtp. vurdering av medlemskap og/eller anmeldelse til domsorgan for brudd på vedtak/lover.
  • Klubbene har 12 mnd. til å fullføre, ellers iverksettes sanksjonene over.

Best mulig utvikling

Administrasjonen ønsker å understreke at kravet om trenerlisens er utformet for at alle medlemmer og at klubbene skal få best mulig utvikling, sier Dag Jacobsen, sportssjef i Norges Kampsportforbund.

– Innføring av trenerlisens er gjort for at forbundet ønsker bedre trenere, bedre aktivitet og bedre utøvere. Ved hjelp av Trenerløypa ønsker norsk idrett at trenere på alle nivåer skal ha muligheten til kontinuerlig utvikling, slik at de bedre kan legge til rette for god aktivitet i klubbene. Trenerne i norsk idrett spiller en sentral rolle med tanke på å skape positive idrettsopplevelser for deltakere på alle nivåer. Dagens trenere skal ikke bare instruere tekniske aspekter ved idretten, men også bidra til å utvikle utøverne fysisk, sosialt og kognitivt. De skal bidra til å utvikle hele mennesket og utøvergruppene de er en del av, påpeker Jacobsen.

Mulighet for å bestille kurs

Ifølge rapporten fra trenerutdanningen for 2021 mangler nesten 50 prosent av klubbene trenere med trenerutdanning. Det er derfor viktig at så mange klubber som mulig deltar på trenerkurs, og at man ser på dette som en utviklingsmulighet for klubben og medlemmene.

Oppdatert oversikt over kurs finner du i vår kurskalender.

Hvis din klubb ikke har anledning til å delta på noen av de planlagte kursene, er det mulig å bestille kurs gjennom administrasjonen. Vi oppfordrer klubber i lokalmiljøet til å samarbeide om bestilling på trenerkurs, og til å ta kontakt med administrasjonen for å få bistand i prosessen med å innfri kravene.

Administrasjonen kan kontaktes på post@kampsport.no.