Hvem, hva, hvordan: Nøkkeltallene for Norges Kampsportforbund

Publisert 08.11.2021

Lurer du på hvor mange medlemmer Norges Kampsportforbund har, eller hvordan utviklingen er når det gjelder kvinneandelen i forbundet? Kanskje er du nysgjerrig på hvor mye av forbundets omsetning som går til administrasjon? Svarene finner du i nøkkeltallsrapporten 2020.

2020 var et krevende år for hele norsk idrett: Det var registrert 1 752 330 medlemskap i de ordinære idrettslagene ved utgangen av i 2020. Dette er en nedgang på nær 180 000 medlemskap. Dette utgjør hele ni prosent.

Tallene for aktivitet og medlemskap for hele norsk idrett finner du i selve nøkkeltallsrapporten.

I nøkkeltallsrapporten oppgir NIF at kun én ny idrett ble godkjent i 2020 (grappling, Bryteforbundet), og totalt er 183 idretter godkjent.

I tillegg søkte Kampsportforbundet om opptak av fire nye grener i 2020, men disse ble ikke
formelt tatt opp før etter årsskiftet. Dette gjaldt:

  • Karate – kata/mønster
  • Karate – kumite/kamp
  • Taekwondo – poomsae/mønster
  • Taekwondo kyorugi/kamp

Nedgang på 8%

Når det gjelder antall aktive medlemmer har Norges Kampsportforbund de siste 6 år hatt en nedgang på 8%. Forbundet hadde ved utgangen av 2020 37 830 medlemmer fordelt på 456 klubber- og idrettslag.

  • Forbundet har hatt en nedgang i medlemsgruppen 6-12 år på hele 12% de siste 6 årene
  • Forbundet har hatt en nedgang i medlemsgruppen 20-25 år på hele 21% de siste 6 årene
  • Forbundet har kun hatt en nedgang på 1% når det gjelder antall kvinnelige medlemmer de siste 6 årene.

Når det gjelder medlemstall innen de forskjellige aldersgruppene er disse tallene som følger: