idrettslag

Forbund
Husk søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2019 - thumbnail

Husk søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2019

Fristen for å søke om vare- og tjenestemomskompensasjon er 15. august. Alle organisasjonsledd, inkludert særforbund og idrettskretser, skal i år (som [...]
Forbund
Husk søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2018 - thumbnail

Husk søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2018

Vi minner om fristen for å søke om vare- og tjenestemomskompensasjon som er 15.august. Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige [...]