Svart belte

Svart belte sertifikater foreligger i eksklusive nummererte utgaver med henholdsvis japansk, koreansk og kinesisk kalligrafi samt på norsk og engelsk, alt ettersom hvilken terminologi som benyttes i respektive kampsport.

Pris pr. sertifikat er p.t. kr. 400,- Sertifikat kan bestilles via forbundskontoret, samt hos samarbeidende stilarter.

Det er tre måter å tilegne seg NKFs svart belte sertifikat på

1. Graderingstest

Kandidaten kan fremstå til en graderingstest for et graderingspanel som oppnevnes av NKF ved fagseksjon. Søknad må innsendes til forbundskontoret. Se vedlagte regler med søknadsskjema!

2. Verifisering av stilartsgradering

Dersom gradering allerede har skjedd utenfor NKFs regi kan diplom/bekreftelse fra graderingsberettiget eksaminator innsendes forbundskontoret for behandling. Se vedlagte søknadsskjema! For taekwondo WTF finnes vedlagt en oversikt over graderingsberettigete eksaminatorer.

Følgende aldersgrenser og minimumsalder må innfris:

  • Gradering /sertfikat til 1. DAN krever 16 års aldersgrense og trening i minst 5 år.
  • Gradering til 2. DAN krever 18 års aldersgrense.
  • Minstetid siden sist gradering skal være antall år tilsvarende den DAN-grad som det søkes sertifikat for (eks. 3 år til 3. DAN, 4 år til 4.DAN, 5 år til 5. DAN, osv.)

NKF foretar en kvalitetsikring i.f.t. gjeldende vilkår. Ved verifisering av stilartsgradering kan det innhentes uttalelse fra stilartsorganisasjon/eksaminator.
Stilartsgraderinger kan underkjennes av NKF (ved manglende oppfylling av vilkår eller andre saklige grunner tilsier det).

3. Sertifikat via stilartsforbund

Stilartsorganisasjonenes graderingspaneler anerkjennes fra NKFs side som faglig skikket og kompetent til å foreta Dan-graderinger. Disse kan utstede NKFs DAN-sertifikat i.f.m. stilartsgraderingen slik at man slipper graderingsverifiseringen som beskrevet i pkt. 1.

Et samarbeid vedrørende sertifiseringsordning for svart belte er mulig for stilartsgrupperinger som har samarbeidsavtale med NKF. Samarbeidsavtalen åpner for følgende prosedyre:

– NKF foretar den formelle sertifiseringen og er således den ansvarlige part
– (Grupperingen) er samarbeidende part og er ansvarlig for graderingspanel og test
– Eksaminator undertegner på NKFs sertifikat på vegne av godkjent panel
– NKFs president undertegner på vegne av NKF
– NKFs logo utgjør hovedlogo
– (Grupperingens) logo kan stå side om side med NKF sin logo
– Stempel leveres av (Gruppering) til NKF
– Sertifikatet oppgir gradering innen idrettsgren, ikke teknisk gruppering/skole/stilart. Dette indikeres gjennom eksaminator og grupperingslogo

Relaterte linker

Regler for WKF Dan gradering v.2010
NKF Graderingsregler v. 25 mai 2013
Søknad om forbundsgradering 2013