Kukkiwon

Kukkiwonsertifikat

Hvem?

For å kunne søke om Kukkiwonsertifikat må man være medlem av Norges Kampsportforbund og registrert i vårt medlemssystem. Man må også være registrert medlem med bruker i Kukkiwon sin digitale database Tcon. Du finner søknadsskjema nederst på denne siden.

Hva?

Kukkiwon er det internasjonale hovedsetet for Taekwondo. Kukkiwonsertifikat er nødvendig for å konkurrere i internasjonale stevner. Instruktørkurs og dommerkurs i regi av WT eller Kukkiwon krever også sertifikatet.

Når?

Når man oppnår ny dan-grad, må det ha gått like lang tid som den graden man har oppnådd mellom datoen på siste Kukkiwonsertifikat og søknad om nytt sertifikat på ny grad. Eksempel: for å søke om 2. dan Kukkiwon, må det være to år siden registreringsdatoen som står på 1.dan-sertifikatet. Dette er fastsatte regler fra Kukkiwon. Sertifikatet har en leveringstid på 4-8 uker.

Hvordan?

Søknad gjøres gjennom utfylling av skjema nederst på siden. Hver søkers klubb/stilart får ettersendt faktura fra Norges Kampsportforbund.

Priser:

Prisene kan variere noe da de er tatt utgangspunkt i US-dollar.
Dansertifikat for 1. dan Kr. 500,-
Dansertifikat for 2. dan Kr. 650,-
Dansertifikat for 3. dan Kr. 900,-
Dansertifikat for 4. dan Kr. 1300,-
Dansertifikat for 5. dan Kr. 1800,-
Dansertifikat for 6. dan Kr. 2400,-
Dansertifikat for 7- dan Kr. 3200,-

NB! Når det gjelder betaling sendes faktura til klubben til den som har mottatt sertifikat, ikke til graderingssensor. Klubbene skal dermed ikke betale graderingssensor direkte.

Graderingsberettigede

For å bli graderingsberettiget t.o.m. 1. cup må man inneha 4. dan fra Kukkiwon (master) og kjøpe taekwondo WT-seksjonens graderingsstempel (faktura og stempel sendes til klubben).

For å gradere andre fra 1. dan og oppover må man ha 6. dan fra Kukkiwon.

Bestilling av graderingsstempel gjøres til post@kampsport.no. Stempelet har en varighet på 5 år og må deretter fornyes. Pris for stempelet er kr. 450,- .