Forslag til ny langtidsplan

Publisert 28.04.2020
Redigert 02.05.2020

Forbundsstyret i Norges Kampsportforbund har utarbeidet forslag til ny langtidsplan. Forslaget vil tingbehandles på det utsatte forbundstinget. Den nye langtidsplanen bygger direkte på NIFs langtidsplan og strategidokument, og forbundets virksomhetsidé, visjon og verdier foreslås videreført uendret fra forrige langtidsplan.

Forbundsstyrets forslag til langtidsplan kan leses i sin helhet her. Årsaken til endringen av langtidsplanen er et ønske om å komme mest mulig i overensstemmelse med NIFs overordnete planverk; «Idretten vil!» og Idretten skal!».

Vi skaper mestring!

NKF visjon er å skape mestring for medlemmene, enten målet er selvutvikling, selvforsvar eller konkurranse. Denne visjonen er videreført også i forslaget, i likhet med forbundets verdier trygghet, samhold og respekt, forteller Kjell Sivertsen, president i Norges Kampsportforbund.

– Forbundet ønsker at våre verdier skal gjenkjennes i både aktiviteter og organisasjonsarbeid. Derfor har vi utdypet og eksemplifisert hvordan verdiene skal etterleves både når aktiviteten bedrives, samt når man jobber med klubbdrift eller andre oppgaver i vår organisasjon, påpeker Sivertsen.

Tydelig prioriterte områder

I NIFs planverk er det fastslått tydelig prioriterte områder med tilhørende mål, som skal ha forrang i årene framover. De fire prioriterte områdene er: Livslang idrett, bedre idrettslag, flere og bedre anlegg, og bedre toppidrett. Også forbundsstyret forslag til langtidsplan er inndelt i henhold til disse fire områdene.

– Innenfor de forskjellige områdene i langtidsplanen kan det også lages utviklingsplaner samt årsplaner. Vi oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med forslaget. Eventuelle spørsmål og kommentarer til planen kan også sendes inn via nedenstående skjema, avslutter Sivertsen.

Innspill til langtidsplan

Innspill og spørsmål vedrørende langtidsplanen.

  • Legg inn dine kommentarer eller spørsmål i feltet ovenfor.