Forbundstinget avholdes fysisk

Publisert 29.03.2022

Forbundsstyremøte 7 ble avholdt 11.-12. mars. På møtet ble det blant annet vedtatt at det kommende Forbundstinget avholdes fysisk.

Protokollen fra forbundsstyremøtet kan leses i sin helhet her.

Forbundstinget avholdes på Gardermoen 11.-12. juni. Grunnet koronasituasjonen de siste to årene har det vært fortløpende vurdert om det kommende Forbundstinget skulle avholdes med mulighet for digital deltakelse. Da smittesituasjonen nå vurderes som såpass stabil, ble det på forbundsstyremøtet fattet vedtak om å avholde tinget som fysisk møte.

Vil benytte GoPlenum

På fjorårets forbundsting benyttet man seg for første gang av det digitale stemmeverktøyet GoPlenum.  Selv om årets utgave av forbundstinget vil avholdes fysisk ønsker man allikevel å bruke det digitale stemmeverktøyet også denne gang.

– Tilbakemeldingene fra fjorårets deltakelse på bruken av GoPlenum var positive, og vi tror at dette verktøyet vil fungere godt også på et fysisk møte. Man vil sende ut informasjon om bruken av GoPlenum til alle påmeldte deltakere på samme måte som man gjorde i fjor, opplyser Trond Søvik, generalsekretær i Norges Kampsportforbund.

All informasjon vedrørende Forbundstinget, inklusive sakspapirer og lenke til påmelding, vil legges ut i tråd med Norges Kampsportforbunds lovverk på vår samleside om Forbundstinget 2022.