Utsatt frist for påmelding til Forbundsting del 2

Publisert 05.05.2021

Forbundsting del 2, med seksjonsmøter avholdes digitalt 5.-6. juni. Opprinnelig påmeldingsfrist ble satt til 4. mai mtp. muligheten for fysiske møter og reservasjon av hotellrom. Med digital gjennomføring faller behovet for å reservere hotellrom bort, og påmeldingsfristen er derfor utvidet til 21. mai.

Som tidligere opplyst er det kommende forbundstinget og seksjonsmøter delt i to, hvorav saker vedrørende fortid ble behandlet i desember ved skriftlig møte, før del to 5.-6. juni skal primært behandle fremtidsrettede saker.

Forbundsstyret har fortløpende vurdert muligheten for å gjennomføre del 2 av tinget som en hybridløsning, med mulighet for både fysisk oppmøte og digital deltakelse. I etterkant av regjeringens plan for gjenåpning, offentliggjort 7. april, vurderer forbundsstyret det som lite sannsynlig at fysisk deltakelse på tinget vil være gjennomførbart, og har derfor besluttet å avholde arrangementet digitalt.

Digitale verktøy

Det vil på både forbundstinget og seksjonsmøtene bli brukt Teams eller Zoom som plattform for overføring av lyd, bilde og dokumenter. Møtestyringsverktøyet GoPlenum vil også benyttes til deling av saksdokumenter, samt avstemming og valg. Delegatene må være forberedt på å benytte egen smarttelefon, nettbrett eller PC for å stemme.

Det vurderes også å avholde et webinar om gjennomføringen av tinget i forkant. Mer informasjon rundt dette, samt digitale verktøy, vil publiseres så snart den foreligger.

Program

Lørdag 5. juni:

  • Parallelle seksjonsmøter kl. 10:00-12:00: Jujutsu og fleridrett
  • Seksjonsmøte kl. 12:00-14:00: ITF
  • Parallelle seksjonsmøter kl. 14:00-16:00: Karate og taekwondo

Det tas forbehold om mulige forskyvninger i programmet dersom forsinkelser oppstår. Det vil i så fall bli kommunisert til deltakerne på de etterfølgende møter.

Søndag 6. juni:

  • Kl. 10:00-14:00 Forbundstinget

Innkalling til forbundstinget kan leses i sin helhet her.

Sørg for at klubben din er representert og tar del i den viktige arenaen som dette er!

Påmeldingsfristen er 4. mai, og påmelding gjøres digitalt. Påmeldingsskjema finnes her.

Årsmøteprotokoll og ev. styremøteprotokoll, som viser hvem som har fullmakt til å representere klubben, må lastes opp i skjemaet. Representanten(e) må oppfylle kravene til representasjonsrett og valgbarhet.