Utsatt frist for påmelding til Forbundsting del 2

Publisert 05.05.2021
Redigert 23.05.2021

Forbundsting del 2, med seksjonsmøter avholdes digitalt 5.-6. juni. Opprinnelig påmeldingsfrist ble satt til 4. mai mtp. muligheten for fysiske møter og reservasjon av hotellrom. Med digital gjennomføring faller behovet for å reservere hotellrom bort, og påmeldingsfristen er derfor utvidet til 30. mai.

Som tidligere opplyst er det kommende forbundstinget og seksjonsmøter delt i to, hvorav saker vedrørende fortid ble behandlet i desember ved skriftlig møte, før del to 5.-6. juni skal primært behandle fremtidsrettede saker.

Forbundsstyret har fortløpende vurdert muligheten for å gjennomføre del 2 av tinget som en hybridløsning, med mulighet for både fysisk oppmøte og digital deltakelse. I etterkant av regjeringens plan for gjenåpning, offentliggjort 7. april, vurderer forbundsstyret det som lite sannsynlig at fysisk deltakelse på tinget vil være gjennomførbart, og har derfor besluttet å avholde arrangementet digitalt.

Må melde seg på

Det understrekes at klubber må melde seg på for å kunne delta på forbundstinget og seksjonsmøtene. Det vises i denne forbindelse til informasjon på NIFs nettsider: «Dersom årsmøtet/tinget skal avholdes digitalt kan det også være behov for å avkreve forhåndspåmelding for å sikre at det er teknisk mulig å gjennomføre årsmøtet/tinget med det antall som ønsker å delta».

Da det har oppstått uklarhet rundt hvorvidt påmelding er påkrevd, er påmeldingsfristen nå utsatt til 30. mai kl. 24:00. Etter dette tidspunktet vil det ikke være mulig å melde seg på forbundstinget.

Digitale verktøy

Det vil på både forbundstinget og seksjonsmøtene bli brukt Teams som plattform for overføring av lyd, bilde og dokumenter. Møtestyringsverktøyet GoPlenum vil også benyttes til deling av saksdokumenter, samt avstemming og valg. Delegatene må være forberedt på å benytte egen smarttelefon, nettbrett eller PC for å stemme.

Oppfordres til webinardeltakelse i forkant

Det vil på både forbundstinget og seksjonsmøtene bli brukt Teams som plattform for overføring av lyd, bilde og dokumenter. Møtestyringsverktøyet GoPlenum vil også benyttes til deling av saksdokumenter, samt avstemming og valg. Delegatene må være forberedt på å benytte egen smarttelefon, nettbrett eller PC for å stemme.

Alle delegater oppfordres til å delta på GoPlenum-webinar 3. juni. Det understrekes allerede nå at det er svært viktig at delegater registrerer seg tidlig i GoPlenum og logger seg på i god tid før møtestart. Informasjon om registrering vil sendes alle delegater i god tid før møtet.

Program

Lørdag 5. juni:

  • Parallelle seksjonsmøter kl. 10:00-12:00: Jujutsu og fleridrett
  • Seksjonsmøte kl. 12:00-14:00: ITF
  • Parallelle seksjonsmøter kl. 14:00-16:00: Karate og taekwondo

Det tas forbehold om mulige forskyvninger i programmet dersom forsinkelser oppstår. Det vil i så fall bli kommunisert til deltakerne på de etterfølgende møter.

Søndag 6. juni:

  • Kl. 10:00-14:00 Forbundstinget

Innkalling til forbundstinget kan leses i sin helhet her.

Sørg for at klubben din er representert og tar del i den viktige arenaen som dette er!

Påmelding gjøres digitalt, og påmeldingsskjema finner du her.

Årsmøteprotokoll og ev. styremøteprotokoll, som viser hvem som har fullmakt til å representere klubben, må lastes opp i skjemaet. Representanten(e) må oppfylle kravene til representasjonsrett og valgbarhet.