Felles tilskuddsordning: 750 000 kroner i støtte til klubbene

Publisert 24.10.2022

En felles, behovsprøvd tilskuddsordning ble vedtatt av forrige forbundsstyre. Ordningen innebærer en økning av tilgjengelige midler for klubbene sammenlignet med de tilskuddsordninger noen av seksjonene har hatt, og i år er det avsatt 750 000,-  til ordningen. Søknadsskjemaet for 2022 er åpent, med utsatt frist for søke til 20. november.

SØKNADSSKJEMA FINNER DU HER.

Hva kan det søkes om?

I de vedtatte budsjettene for 2021 og 2022 er det til sammen avsatt 1.25 million kroner på en felles, behovsprøvd tilskuddsordning, som er åpen for alle medlemsklubber.

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som understøtter langtidsplanens mål om å forebygge frafall og stimulere til rekruttering:

 • Tiltak som inkluderer og engasjerer mange/favner bredt
 • Utdanning og kompetansehevende tiltak
 • Særskilte arrangementer (utover de ordinære (e)-stevner i forbundet som har egen støtteordning via seksjonene)
 • Samarbeidstiltak mellom klubber lokalt/regionalt
 • Sammenslåing av klubber til større og mer utviklingsrettede klubber

Siden vi vet at klubbenes drift fortsatt preges av koronapandemien, og mange klubber sliter, åpnes det i år for å søke driftstilskudd også!

Behovsprøvde vilkår

Uavhengig av hva klubben søker om, må følgende vilkår innfris:

 • NIFs Bedre Klubb del 1 og 2 må være gjennomført
 • Antidopingkurset Rent Idrettslagmå være gjennomført
 • Det gis ikke tilskudd til ordinær drift*
 • Søknadssummen kan ikke være høyere enn 10 % av tilskuddsrammen
 • Egenandelskrav på 20% av totalkostnaden
  • Likelydende tiltak som har fått gjentatt støtte i tre år på rad kan ikke søkes om
  • To ulike søknader pr. klubb pr. år.
  • Tiltaket må gjennomføres innen 1 år fra søknadsdato med rapport etterpå
  • Det kan ikke søkes på nye tiltak før godkjent rapport er registrert

*Det kan også i 2022 søkes om ekstraordinært driftstilskudd i forb. med korona.

Vi håper at medlemsklubbene setter seg inn i ordningen, både med tanke på muligheter og vilkår, og benytter de kommende månedene til å utforme gode søknader. Vi gjør oppmerksom på at ordningen skal evalueres, men per 15. mars er det ovennevnte vilkår som gjelder. Eventuelle endringer i disse vil offentliggjøres så snart som mulig, og i god tid før søknadsfristens utløp.

Eventuelle spørsmål rundt ordningen eller søknadsskjemaet kan sendes til post(a)kampsport.no.