Felles tilskuddsordning: Husk søknadsfrist 1. desember

Publisert 25.11.2021

En felles, behovsprøvd tilskuddsordning ble vedtatt av forrige forbundsstyre. Ordningen innebærer en økning av tilgjengelige midler for klubbene sammenlignet med de tilskuddsordninger noen av seksjonene har hatt. På forbundsstyremøtet 23.-24. oktober besluttet forbundsstyret å gjennomføre en ny runde av årets tilskuddsordning, med frist 01. desember.

SØKNADSSKJEMA FINNER DU HER.

I de vedtatte budsjettene for 2021 og 2022 er det til sammen avsatt én million kroner til en felles, behovsprøvd tilskuddsordning, som er åpen for alle medlemsklubber.

1. runde av årets tilskuddsordning hadde søknadsfrist 1. oktober. Norges Kampsportforbund er glade for at vi fikk inn mange gode søknader i første runde. Vi ser allikevel at man fortsatt har midler til å gjennomføre en ny runde i år, og håper klubbene benytter seg av denne muligheten. Dette gir ikke minst de klubbene som ikke rakk å innfri kravene om gjennomføring av Rent Idrettslag og Bedre klubb del 1 og 2 mulighet til å gjøre dette før de søker. Styret vil også vurdere å utvide tilskuddsbeløpet om man mottar mange søknader.

Hva kan det søkes om?

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som understøtter langtidsplanens mål om å forebygge frafall og stimulere til rekruttering:

 • Tiltak som inkluderer og engasjerer mange/favner bredt
 • Utdanning og kompetansehevende tiltak
 • Særskilte arrangementer (utover de ordinære (e)-stevner i forbundet som har egen støtteordning via seksjonene)
 • Samarbeidstiltak mellom klubber lokalt/regionalt
 • Sammenslåing av klubber til større og mer utviklingsrettede klubber

Siden vi vet at klubbenes drift fortsatt preges av koronapandemien, og mange klubber sliter, åpnes det i år for å søke driftstilskudd også!

Behovsprøvde vilkår

Det understrekes at også klubber med overskudd kan søke på ordningen. Uavhengig av hva klubben søker om, må allikevel følgende vilkår innfris:

 • NIFs Bedre Klubb del 1 og 2 må være gjennomført
 • Antidopingkurset Rent Idrettslagmå være gjennomført
 • Det gis ikke tilskudd til ordinær drift*
 • Søknadssummen kan ikke være høyere enn 10 % av tilskuddsrammen
 • Egenandelskrav på 20% av totalkostnaden
  • Likelydende tiltak som har fått gjentatt støtte i tre år på rad kan ikke søkes om
  • to ulike søknader pr. klubb pr. år.
  • Tiltaket må gjennomføres innen 1 år fra søknadsdato med rapport etterpå
  • Det kan ikke søkes på nye tiltak før godkjent rapport er registrert

*Det kan i år søkes om ekstraordinært driftstilskudd i forb. med korona.

Vi håper at medlemsklubbene setter seg inn i ordningen, både med tanke på muligheter og vilkår, og benytter de kommende månedene til å utforme gode søknader!

Eventuelle spørsmål rundt ordningen eller søknadsskjemaet kan sendes til post(a)kampsport.no.