Ett overgrep er ett for mye

Publisert 01.02.2021
Redigert 12.08.2021

Den siste tiden har VG satt fokus på overgrep innen idretten. VGs undersøkelser viser at av 210 ofre for seksuelle overgrep i norsk idrett, har 26 barn og unge bakgrunn fra kampsportmiljøet. Norges Kampsportforbund ser svært alvorlig på tallene. Vi ønsker å bidra til åpenhet rundt problematikken, og ikke minst til å få tallene ned.

Norges Kampsportforbund har hatt fokus på trakassering og overgrep gjennom en årrekke. Arbeidet er forankret helt ned i forbundets verdier, hvor «trygghet» er inkludert. Som organisasjonsverdi innebærer trygghet at det skal praktiseres nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering i idretten. Ingen skal oppleve ubehagelig press eller utnyttelse, eller bli irettesatt på uakseptabel måte.

– Som vi fortalte til VG når vi ble intervjuet i saken, viser disse tallene at vi fortsatt har mye å jobbe med – og dette er et arbeid og et ansvar vi selvfølgelig påtar oss. Det er allikevel viktig å understreke at tallene som framkom i VG vedrørende kampsport dekker både den organiserte idretten, samt private kampsportinstitutter, og kan også gjelde andre kampidretter enn våre. Som særforbund tar vi alle varslingssaker på alvor. Når det gjelder varslingssaker i Norges Kampsportforbund loggføres disse og følges opp overfor klubbene. Varslingssaker inkluderer alt fra brudd på personvern og opphavsrett, til saker vedrørende trakassering. Også rasisme kan varsles om via vår varslingskanal, sier president Kjell Sivertsen.

Hva kan idrettslagene gjøre?

Alle klubber oppfordres til å sette seg inn i Norges Kampsportforbunds varslingsplakat og retningslinjer for trygg kampsport. Varslingsplakaten ble gjort tilgjengelig første gang for tre år siden, og forbundets retningslinjer for trygg kampsport ble publisert i september i år.

I tillegg til å gjøre seg kjent med forbundets varslingsplakat og retningslinjer anbefales klubber å regelmessig besøke vår klubbutviklingsside, hvor man vil finne relevante lenker og verktøy som kan brukes i forebyggende arbeid.

Sjekkliste for forebygging og håndtering

NIF publiserte også denne uken nyttig informasjon til alle idrettslag om hva man kan gjøre for å sikre trygg idrett for alle, og alle klubber oppfordres til å sette seg inn i denne.

En kort sjekkliste for god forebygging og håndtering av seksuelle overgrep er:

Ønsker du råd om å varsle eller håndtering av varsler? Trenger klubben tips til hvordan man kan sette forebyggende arbeid i system? Da kan dere ta kontakt med Norges Kampsportforbund på post@kampsport.no. Klubber kan også ta kontakt med Norges idrettsforbund ved Håvard Øvregård eller Cecilie Prebensen.

Les også idrettspresident Berit Kjøll sin kronikk: «Ett overgrep i idretten er ett for mye!»